EN
Festiwal Moniuszkowski Cztery pory roku VIII edycja

Festiwal Moniuszkowski Cztery pory roku VIII edycja (od 7.11.2008 do 19.11.2008)

Organizator

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok

7 listopada 2008 p i ą t e k godz. 17 30
Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP

Inauguracja Festiwalu
Uroczyste rozpoczęcie Nowenny Opieki NMP Matki Miłosierdzia
II LITANIA OSTROBRAMSKA
Muzyka: Stanisław Moniuszko
Soliści:
Bożena Bojaryn-Przybyła - sopran
Anna Moniuszko - alt
Paweł Gołaszewski - tenor
Artur Mądry - bas
Katedralny Chór CARMEN
Bożena Bojaryn Przybyła - przygotowanie chóru
Krzysztof Kiercul - fortepian
Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J.Paderewskiego
Roman Zielińśki - dyrygent

7 - 21 listopada 2008
Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej. Białystok, Podleśna 2

"Śladami Moniuszki - Paryż 2007" - poplenerowa wystawa prac Koła Miłośników Muzyki Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego
Danuta Kącka - Komisarz wystawy
7 XI p i ą t e k godz. 20 - W e r n i s a ż - w przerwie abonamentowego koncertu Opery
i Filharmonii Podlaskiej ( pocz. koncertu - godz. 19 oo)

8 listopada 2008 s o b o t a godz. 18
Pałac Branickich AULA MAGNA

Koncert z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
JÓZEF PIŁSUDSKI I ARCYDZIEŁA
STANISŁAWA MONIUSZKI
Cz. I. Słowo o Józefie Piłsudskim
Pieśni legionowe
Cz. II Pieśni, arie i ensamble z oper: HALKA,
STRASZNY DWÓR, HRABINA

ARTYŚCI TEATRU WIELKIEGO - WARSZAWA
Wanda Bargiełowska-Bargeyłło - mezzosopran
Violetta Chodowicz - sopran
Anna Kutkowska-Kass - sopran koloraturowy
Mirosław Starz - tenor
Andrzej Niemirowicz - baryton
Mieczysław Milun - bas
Helena Christenko - fortepian

13 listopada 2008 c z w a r t e k godz. 19
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Kawaleryjska 5

STANISŁAW MONIUSZKO - Pierwsza miłość i narodziny muzyki

Wykład: "Melodykon w praktyce wykonawczej i kompozytorskiej Stanisława Moniuszki" - dr Janusz Musialik
Koncert: Melodie Stanisława Moniuszki -
transkrypcja A. Sokol
Rafał Sulima - melodykon

14 -15 listopada 2008 p i ą t e k - s o b o t a
IX Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski PIEŚŃ WIECZORNA

14 XI p i ą t e k
Białostocki Ośrodek Kultury, sala Kina Forum Legionowa 5
godz. 11 - Przesłuchania Chórów
Projekcja filmu HALKA ( z 1937 r.)
Ogłoszenie wyników
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Kawaleryjska 5
godz. 16 - Przesłuchania solistów - I etap

15 XI s o b o t a
Opera i Filharmonia Podlaska, Sala kameralna Podleśna 2
godz. 11 Przesłuchania solistów - II etap
Ogłoszenie wyników

15 listopada 2008 s o b o t a godz. 17
Pałac Branickich AULA MAGNA
KONCERT LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
Soliści i najlepszy chór
Stefan Maciej Krassowski - fortepian
Krzysztof Kiercul - fortepian
Zespół z Samorządowego Ogniska Baletowego
dyr. Grażyny Pietrzak
Dorota Ondruch - choreografia

16 listopada 2008 n i e d z i e l a godz. 18
Pałac Branickich AULA MAGNA
ŚPIEWNIK DOMOWY
Pieśni solowe i duety

Urszula Trawińska-Moroz - sopran
Wanda Bargiełowska-Bargeyłło - mezzosopran
Anna Jeremus-Lewandowska - sopran koloraturowy
Fortepian: Stefan Maciej Krassowski, Adam Kondratowicz, Krzysztof Kiercul

18 listopada 2008 w t o r e k godz. 19
Pałac Branickich AULA MAGNA
FLIS. Opera w 1 akcie.
Muzyka: Stanisław Moniuszko
Libretto: Stanisław Bogusławski
Wykonanie koncertowe

Soliści, Chór i Orkiestra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

Maja Metelska - dyrygent
O b s a d a:
ANTONI - Przemysław Kummer, Rafał Sulima
ZOSIA - Ewa Głażewska, Marta Wróblewska
FRANEK - Bartłomiej Łochnicki, Paweł Pecuszok
JAKUB - Marcin Ozga, Cezary Roman
SZOSTAK - Przemysław Kummer
FELIKS - Bartłomiej Łochnicki, Paweł Pecuszok

Przygotowanie solistów:
prof. Urszula Trawińska-Moroz, dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. Cezary Szyfman
Przygotowanie chóru: prof. Bożenna Sawicka,
dr Anna Olszewska, mgr Anna Moniuszko

22 i 23 listopada 2008 s o b o t a, n i e d z i e l a
Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
STANISŁAW MONIUSZKO - MUZYKA RELIGIJNA
22 XI s o b o t a
godz. 18 MSZA ŚWIĘTA - Uroczystość
Św. Cecylii - Patronki Muzyki Kościelnej
godz. 19 MSZA a-moll na 2 gł. żeńskie i organy
Muzyka: Stanisław Moniuszko
Soliści: Hanna Zajączkiewicz - sopran
Anna Moniuszko - alt
12 połączonych Chórów dziecięco-młodzieżowych
pod dyr. Wioletty Miłkowskiej
P r z y g o t o w a n i e c h ó r ó w:
Chór SP Nr 26 Małgorzata Popławska
Chór SP Nr 28 Jolanta Gwiazdowska
Chór SP Nr 34 Jolanta Woronowicz
Chór SP Nr 33 Grażyna Wołkowycka
Chór PG Nr 1 Dorota Tymińśka
PG Nr 7 Joanna Selwesiuk
Chór PG Nr 13 Monika Łuczyńska
Chór PG Nr 20 Anna Michalewicz
Chór II LO Danuta Karwowska
Chór VI LO Anna Słomka
Chór X LO Anna Olszewska
Chór XI LO Anna Stankiewicz
Szymon Szubzda - organy

23 listopada 2008 n i e d z i e l a
Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP

STANISŁAW MONIUSZKO: SOLOWE PIEŚNI RELIGIJNE
Oprawa wokalna MSZY ŚWIĘTYCH:

godz. 11 - Maciej Bogumił Nerkowski - baryton
godz. 12 30 - Maria Mitrosz - sopran
godz. 14 - Hanna Zajączkiewicz - sopran
Cezary Kunda - organy

30 listopada 2008 n i e d z i e l a godz. 18
Pałac Branickich AULA MAGNA
GALOWY WIECZÓR MONIUSZKOWSKI
Marcin Nałęcz-Niesiołowski - bas,baryton
Violetta Bielecka - mezzosopran, dyrygent
Inga Poškut - sopran
Maciej Bogumił Nerkowski - baryton
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Monika Bierć - fortepian
Uroczyste zakończenie VIII Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia
*
Na wszystkie koncerty wstęp w o l n y

Archiwum