EN

23.06.2021, 12:25 Wersja do druku

Wrocław. Scalenie spuścizny Ludwika Flaszena

Instytut Grotowskiego rozpoczyna projekt mający na celu scalenie rozproszonych części spuścizny Ludwika Flaszena, współzałożyciela i kierownika literackiego Teatru Laboratorium, który od 1984 r. mieszkał na stałe w Paryżu. W poszczególnych etapach prac wezmą udział wolontariusze, którzy w Paryżu będą wykonywać prace polegające na porządkowaniu i segregacji materiałów, a następnie we Wrocławiu opracują i zinwentaryzują archiwalia wchodzące w skład spuścizny Ludwika Flaszena. Projekt będzie realizowany od czerwca do listopada 2021.

fot. Łukasz Giza / mat. organizatora

W mieszkaniu Ludwika Flaszena w Paryżu znajdują się archiwalia stanowiące efekty działalności uczonego na emigracji (m.in. książki, rękopisy, fotografie, materiały wideo). Po jego śmierci, w oparciu o akt darowizny, całość materiałów została przekazana Instytutowi Grotowskiego, który obecnie dysponuje już polskim księgozbiorem twórcy, przechowywanym w Czytelni i Archiwum. Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny współtwórcy Teatru Laboratorium, daje również obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań. Dzięki opracowaniu całości spuścizny możliwa będzie analiza warsztatu badawczego jednego z najwybitniejszych krytyków teatralnych, a materiały te przyczynią się do dalszego badania zjawisk zachodzących w teatrze XX i XXI w., co będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych projektów edukacyjnych.

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Ludwika Flaszena wraz z partnerami planowane są wydarzenia towarzyszące rozpowszechniające wiedzę o priorytetowych założeniach projektu i jego poszczególnych etapach. Projekt jest realizowany w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” Instytutu POLONIKA.

Szczegóły: https://bit.ly/3gO4clf

Mieszkanie Ludwika Flaszena, fot. Jarosław Fret / mat. organizatora

Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

22.06.2021