EN

18.05.2021, 11:57 Wersja do druku

Wrocław. Festiwal „Teatru na faktach" już w czerwcu

W dniach 25–27 czerwca w Instytucie Grotowskiego odbędzie się „Paragraf/Artykuł”. Festiwal „Teatru na faktach”.

„Zestawienie dwóch słów – paragraf i artykuł – oraz oddzielenie ich niepozorną kreską kryje w sobie proste, ale jakże aktualne pytanie. Czy każdej ze swobód obywatelskich odpowiada stosowny zapis w Kodeksie karnym? Paragrafy o różnych numerach i w różnych konfiguracjach zdają się coraz częściej towarzyszyć społecznej aktywności i manifestacjom w celu zachowania ładu publicznego. Artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantujące polskim obywatelkom i obywatelom szereg niezbywalnych i podstawowych praw, coraz częściej wydają się ulegać zawieszeniu. Znajdujemy się w przejściowym dla Polski momencie, który nasz festiwal stara się udokumentować i skomentować – a także zachęcić do dyskusji. „Teatr na faktach”, projekt od trzech lat realizowany w Instytucie Grotowskiego, używa języka dokumentalnego, by tworzyć spektakle i wydarzenia poruszające tematy społecznie aktualne i ważne”.

Krzysztof Kopka i Jakub Tabisz

Program festiwalu, podobnie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zbudowany jest z artykułów, opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie:

- Dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, zebrane wokół tematów ujętych w artykuły, w których udział wezmą zaproszeni eksperci, aktywiści, bohaterowie spektakli oraz publiczność.

- Czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli.

- Spektakle zrealizowane w ciągu trzyletniej działalności „Teatru na faktach”. Twórcy na różne sposoby starają się poruszyć najważniejsze tematy z artykułów Konstytucji, które podejmowane będą także podczas dyskusji.

Art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji]

Art. 65 [Wolność wykonywania zawodu]

Art. 75 [Ochrona lokatorów]

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

Art. 40 [Zakaz tortur]

Art. 30 [Godność osobista]

Art. 74 [Ochrona środowiska]

Art. 38 [Prawo do ochrony życia]

Źródło:

Materiał nadesłany