EN

24.05.2024, 14:02 Wersja do druku

Warszawa. Wyniki naboru na Operatorów Przestrzeni Sztuki Teatr 2024-2025

W dniu 23 maja rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe na Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025. Program realizowany jest od 2020 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

Zgodnie z założeniami programu Przestrzenie Sztuki Teatr wyłonionych zostało pięć ośrodków, które otrzymają w tym i kolejnym roku po 450 000 złotych na realizację programów zawartych we wnioskach konkursowych. 

O wyborze Operatorów decydował zespół w składzie: Kinga Chabiera (Instytut Teatralny), Jadwiga Majewska (Instytut Teatralny), Patryk Pawelec (MKiDN), Kacper Gugała (ekspert niezależny) i Waldemar Raźniak (ekspert niezależny).

Spośród nadesłanych zgłoszeń postanowiono wybrać następujące ośrodki:

1. Fabryka Sztuki w Łodzi

2. Teatr Figur, Fundacja Działań Twórczych w Krakowie

3. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

4. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

5. Teatr Lubuski w Zielonej Górze

Według przyjętego w tym roku regulaminu przy ocenie wniosków brane były pod uwagę następujące kryteria: zgodność przedstawionych programów z założeniami Przestrzeni Sztuki, uwzględnienie w nich potrzeb lokalnych artystów, specyfiki regionu, dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy, lokalizacja jego siedziby oraz pozostające w jego dyspozycji zasoby infrastrukturalne. Ocena uwzględniała bardzo ważny dla programu regionalny aspekt – zwrócenie uwagi na lokalne środowiska artystów niezależnych, sytuację finansową i infrastrukturalną instytucji teatralnych w poszczególnych regionach, dostępność sztuki teatru.

Łącznie 12 ośrodków wysłało zgłoszenia do obecnej edycji programu:

1. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku, Gdynia

2. Teatr KTO w Krakowie

3. Centrum Kultury w Lublinie

4. Fabryka Sztuki w Łodzi

5. Teatr im.Stefana Jaracza w Olsztynie

6. Teatr im.Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

7. Lubuski Teatr w Zielonej Górze

8. Instytut Teatru Przedmiotu w Kleszczelach

9. TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych w Krakowie

10. Fundacja Teatr Nie-Taki z Wrocławia w bliskim porozumieniu z Teatrem Brama, Teatrem Kana, Teatrem Ósmego Dnia

11. Komuna Warszawa

12. Barak Kultury z Poznania

Założeniem programu Przestrzenie Sztuki Teatr jest tworzenie we współpracy z lokalnymi instytucjami, przy wsparciu samorządów i w oparciu o istniejącą infrastrukturę, centrów rozwoju sztuki teatru, w ramach których realizowane będą działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie. Pracować w nich  powinni być przede wszystkim artyści niezależni i absolwenci szkół artystycznych. Celem tak powstałych „przestrzeni sztuki” jest zwiększenie dostępności teatru w jego rozmaitych formach, a także jego popularyzacja, szczególnie w regionach dotychczas pod tym względem defaworyzowanych.

Koordynatorka projektu:

Jadwiga Majewska
[email protected]
+48 791 507 502

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne