EN

28.01.2022, 19:07 Wersja do druku

Warszawa. "Wspólne przestrzenie" - wystawa w Niemieckim Instytucie Historycznym

mat. organizatora

Kiedy w drugiej połowie lat 50. XX wieku otwierał się nowy rozdział w stosunkach między blokiem wschodnim a krajami tzw. Trzeciego Świata Polska stała się jednym z istotnych ośrodków edukacyjnych.

Państwa socjalistyczne intensywnie współpracowały na wielu polach z krajami Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, ale dotychczasowe publiczne debaty, badania i projekty w dużej mierze skupiały się na analizie ówczesnej współpracy politycznej, na wymianie handlowej oraz infrastrukturalnej, a ich bohaterami byli inżynierowie, pracownicy biur projektowych i przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Mniej uwagi poświęcano twórcom kultury czy byłym studentom kierunków artystycznych.

Wystawa Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny to opowieść o międzynarodowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Ta opowieść wykracza poza zwykły transfer wiedzy i bilateralne umowy edukacyjne. Z jednej strony wprowadza odbiorców w ówczesny kontekst społeczny, nakreśla skalę tej wymiany, jej wielostronny i złożony charakter, ale najważniejsi są jej bohaterowie. Artyści, ludzie kultury, architekci - to ich historie pokazują, w jaki sposób międzynarodowa współpraca edukacyjna stała się sposobem na budowanie trwałych relacji oraz instytucjonalnych związków i międzyludzkich przyjaźni. Przeprowadzone w ramach projektu badawczego wywiady historii mówionej pozwoliły autorom wystawy nakreślić sylwetki arabskich uczestników wymiany naukowej. W tym gronie znaleźli się, między innymi, palestyński fotograf Mahmoud Dabdoub, który studiował w Lipsku, egipska baletnica Magda Saleh, stypendystka w moskiewskiej Akademii Baletu Balszoj czy pochodzący z Syrii rzeźbiarz i medalier Majid Jammoul, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim (1950–1991). Projekt ten został poświęcony stosunkom akademickim między Bliskim Wschodem a blokiem wschodnim w kontekście zimnej wojny.

Wystawę Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie będzie można zwiedzać w Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego 2022 roku do 27 marca 2022 roku. Zaplanowane są liczne wydarzenia towarzyszące, debaty panelowe, wykłady i pokazy filmowe.

Więcej informacji na stronie.

Źródło:

Materiał nadesłany