EN

14.06.2021, 15:47 Wersja do druku

Warszawa. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - na najlepsze inicjatywy czeka aż 100 tysięcy złotych

Edukacja i kultura to dwie dziedziny, które tworzą niezwykle ważną, zarówno dla organizatorów jak i odbiorców, więź. Najciekawsze inicjatywy warto doceniać i wyróżniać, dlatego Miasto st. Warszawa już po raz 12 organizuje konkurs adresowany do warszawskich instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

fot. mat. organizatora

Pula nagród pieniężnych wynosi ogółem aż 100 tysięcy złotych, a jednym warunkiem zgłoszenia jest termin - do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, których realizacja nastąpiła na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a które zostały ukończone przed 30 czerwca 2021. Kapituła oceniać będzie m.in.: innowacyjność i kulturo-twórczość, poziom merytoryczny i artystyczny, zastosowane metody i formy pracy. Warsztaty, inicjatywy edukacyjne czy działania animacyjne w lokalnej społeczności, można zgłaszać w siedmiu kategoriach: instytucje artystyczne i muzea, instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe, przedszkola, inne – osoby prywatne, uczelnie, przedsiębiorstwa. 

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca ilość zgłoszeń. Konkurs stwarza możliwość docenienia, wypromowania i upowszechnienia najlepszych projektów, które pełnią istotną funkcję w społeczeństwie - stają się płaszczyzną wymiany energii i inspiracji oraz szansą na integrację ludzi i środowisk zaangażowanych w rozwój edukacji kulturalnej stolicy. 

W  tej chwili coraz więcej mówi się o potrzebie budowania kompetencji miękkich, takich jak współpraca, wzmacnianie postaw kreatywnych, umiejętność rozwiązywania problemów czy krytyczne myślenie. W tym znaczeniu edukacja kulturalna jest wyjątkowym narzędziem do kształtowania wymienionych umiejętności. Edukatorzy i edukatorki, artyści i artystki w Warszawie, poprzez pracę metodą projektu, nastawioną na kooperację z różnymi dyscyplinami nauki i sztuki udowadniają, że jest to kierunek przyszłości - mówi Edyta Ołdak, koordynatorka programowa Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie - zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: konkurs2021.edukacjakulturalna.pl. Newsy i aktualne informacje o Nagrodzie: www.facebook.com/Edukacja.Kulturalna.wWarszawie

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne