EN
16.03.2022, 12:32 Wersja do druku

Warszawa. Stypendia dla naukowców z Ukrainy: „Perspektywa badawcza Ukraina” w NIH

Fundacja im. Maxa Webera (MWS) wspiera ukraińskich naukowców, którzy znaleźli się na emigracji. Pobyty stypendialne będą realizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, jeden z dziesięciu instytutów MWS.

fot. mat. NIH

Kontynuację działalności naukowej w obecnych warunkach umożliwi ukraińskim historykom oraz przedstawicielom pokrewnych dyscyplin infrastruktura naukowa instytutu, biblioteka i stanowiska pracy biurowej. Program, który w swojej pierwszej fazie umożliwia finansowanie trzymiesięcznych pobytów naukowych w warszawskim NIH, przewiduje kolejne działania w krótszej i dłuższej perspektywie. Pierwsze działania Perspektywy Badawczej: Ukraina opracowano w warszawskim NIH już dwa lata temu.

CfP: Perspektywa badawacza: Ukraina

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, działający pod egidą Fundacji im. Maxa Webera, przyzna od zaraz stypendia wspierające ukraińskich historyków oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych, którzy znaleźli się na emigracji. Ta forma finansowania ma umożliwić kontynuację pracy naukowej w warunkach ucieczki przed wojną.

W pierwszej fazie finansowane będą trzymiesięczne pobyty badawcze w warszawskim NIH. Beneficjenci mają do dyspozycji infrastrukturę naukową Instytutu, bibliotekę i stanowiska pracy biurowej. W razie potrzeby oferujemy naukę języka. Przewidziane jest rozszerzenie działań w dalszej perspektywie. Program ma objąć zwłaszcza koleżanki i kolegów posiadających już odpowiednie kwalifikacje. Stypendium wynosi 1600,– EUR miesięcznie. Dodatkowo mogą być wypłacane dodatki na opiekę nad dziećmi. Ze stypendiów można korzystać od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium należy kierować w języku polskim, angielskim lub niemieckim do dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr. Miloša Řezníka.

Szczegółowe informacje na stronie: dhi.waw.pl

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne