EN

21.10.2020, 14:00 Wersja do druku

Warszawa. Sejmowa komisja kultury pozytywnie o budżecie m.in. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Inne aktualności

Sejmowa komisja kultury pozytywnie zaopiniowała w środę budżet na 2021 r. w zakresie m.in. KRRiT oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Projekt zakłada, że środki, którymi będzie dysponował minister kultury w 2021 r. wyniosą 5 mld 151 mln 885 tys. zł; stanowi to 1,09 proc. budżetu państwa.

W środę sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała i opiniowała rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych zakresowi działania komisji, m.in. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin poinformował, że w projekcie budżetu państwa na rok 2021 wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą ponad 4 mld 682 mln zł. - Wykazują w stosunku do kwot z ustawy budżetowej bieżącego roku wzrost o ponad 1 proc. - przekazał. Zaznaczył, że "wydatki w części budżetowej to nie jedyne wydatki, którymi dysponuje minister". - Dodatkowym i znaczącym źródłem zasilającym resort kultury w środki na finasowanie zadań z różnych dziedzin kultury jest Fundusz Promocji Kultury, które do wydatki na przyszły rok przewidujemy w kwocie ponad 239 mln zł - dodał.

Jak mówił, to są te środki, które są przeznaczane na programy operacyjne ministra, czyli na granty z bardzo różnych dziedzin życia artystycznego i kulturalnego w Polsce.

Przypomniał, że w MKiDN funkcjonuje "już od prawie trzech lat - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków". - Jego przychody nie są znaczące, to nas nie martwi, bo pochodzą z kar pieniężnych wymierzanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku - powiedział.

Sellin przekazał, że w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok zaplanowano także w kwocie ponad 229 mln zł wydatki środków europejskich na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

- Uwzględniając więc wszystkie powyższe źródła, środki, którymi w 2021 roku, dysponować będzie minister wyniosą 5 mld 151 mln 885 tys. zł. - poinformował. Podkreślił, że "w tak zaplanowanym budżecie na rok 2021 planowany udział nakładów na kulturę w wydatkach budżetu państwa wynosi 1,09 procent".

Wiceminister kultury podał, że projekcie ustawy uwzględniono też w kwocie prawie 281 mln zł wydatki na realizację wieloletnich programów ministra takich, jak m.in. budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie, jak Program wieloletni "Niepodległa" na lata 2017-22, budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

- Ponadto od tego roku resort kultury realizuje nowy program wieloletni - budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu, na którego finasowanie planowane jest w ramach procedowanej ustawy budżetowej na ten rok, 2020, 32 mln zł. Planuje się wszakże ujęcie powyższej kwoty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z planowanym jej wykonaniem do końca listopada 2021 roku - wyjaśnił.

Posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska, która koreferowała wystąpienie Sellina przyznała, że w obecnej sytuacji, kiedy środowisko kultury i instytucje kultury z trudem borykają się z epidemią i ze skutkami epidemii nie dotarły do niej uwagi ze strony środowiska dot. projektu ustawy budżetowej. Jak mówiła, "wszyscy się zastanawiają nad realizacją kolejnych tarcz, które także częściowo dotyczą środowiska kultury i się zastanawiają czy te zawarte tam środki finansowe wspomagające funkcjonowanie tych instytucji, są wystarczające czy nie".

Oceniając projekt budżetu powiedziała, że to jest taki budżet "na normalne czasy". - Nie wiem czy w planie budżetu można zawrzeć przynajmniej jakąś sugestię, że może się okazać, że jest tu potrzebna pewnego typu rezerwa, że jest konieczność przesuwania pewnych środków - dodała.

Na podobny aspekt wskazywała Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Podkreśliła, że w budżecie "brakuje jej takiego planu kryzysowego, bo kultura będzie musiała się z covidem zmierzyć, a tego w tym budżecie nie potrafiła się doszukać".

Sellin odnosząc się do tych zarzutów powiedział, że w budżecie nie mogą znaleźć się takie środki, ale nie oznacza to, że MKiDN nie pomaga instytucjom kultury i ludziom kultury. Wyjaśnił, że to jest "po prostu uruchamiane dodatkowymi środkami, które pochodzą z rezerwy, którą dysponuje minister finansów". - Jeżeli cały nasz budżet to jest prawie 5 mld zł to proszę sobie wyobrazić, że dodatkowo w tym roku wydamy na sferę kultury z powodu sytuacji covidowej w instytucjach kultury drugie tyle, ponad 4 mld zł - przekazał.

Zaznaczył, że jeżeli w przyszłym roku sytuacja będzie równie dramatyczna, to MKiDN "przewiduje, że może być podobnie".

Zdaniem Śledzińskiej-Katarasińskiej "wzrost wydatków na kulturę jest dość skromny, ale przynajmniej nie ma obniżenia". Wskazała, że "jak zwykle najwięcej wątpliwości mogą budzić programy inwestycyjne ministerstwa". Zwracała uwagę przede wszystkim na budowę Muzeum Historii Polski. Prosiła o wyjaśnienie, co "takiego złego się dzieje z budową Muzeum Historii Polski, jeżeli są opóźnienia, i wreszcie musi być wydana uchwała, która zmienia termin oddania muzeum i rozkład środków".

Sellin przypomniał, że Muzeum Historii Polski powstało w 2006 roku, a od roku 2007 do 2015 nie działo się tam nic, dopiero w 2015 roku została podjęta decyzja o budowie muzeum na Cytadeli Warszawskiej. Przyznał, że rzeczywiście ukończenie inwestycji było planowane na 2021 rok. - Dzisiaj mogę powiedzieć, że to ostateczne otwarcie wystawy stałej, to będzie rok 2023. To jest przedłużenie wynikające z trudności wokół tego projektu, również trudności, które wystąpiły teraz z powodu pandemii np. odpływ pracowników, problemy materiałowe, problemy uzgodnieniowe między wykonawcą a architektem i budżet przewidziany na 750 mln zł, prawdopodobnie nie zakończy się, będzie wyższy - wskazał.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski poinformował, że dochody budżetowe KRRiT na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 50 mln 180 tys. zł. -W tym 42 mln 528 tys. z opłat koncesyjnych, 7 mln 401 tys. z opłat prolongacyjnych, pozostałe kwoty jak te z tytułu wpisu do rejestrów, to są już kwoty dużo mniejsze - mówił.

- Jeśli chodzi o wydatki budżetowe to chciałbym tylko przypomnieć, że projekt wydatków budżetowych na rok 2020 zgłoszony przez KRRiT do Ministerstwa Finansów zakładał wydatki ogółem na poziomie 72 mln 185 tys. zł, a w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki Krajowej Rady określone zostały na kwotę 50 mln 182 tys., czyli o 22 mln zł mniej. Wspominam o tym, dlatego że obecny budżet, obecny projekt w dziale dotyczącym Krajowej Rady jest zbliżony do tego budżetu, który był ostatecznie zaakceptowany przez Sejm w ustawie budżetowej na rok 2020. Jeszcze przypomnę, że w tym roku w korekcie do budżetu Krajowa Rada zgłosiła dodatkowe zapotrzebowanie na 15 mln zł dla realizacji programu Telemetria Polska. Te 15 mln zł wynika właśnie z tamtego wcześniejszego zmniejszenia o 22 mln pierwotnego planu budżetowego - wskazał.

Mówiąc o projekcie wydatków na rok 2021 poinformował, że są one zaplanowane na poziomie 64 mln 200 tys. zł, w tym 34 mln 643 tys. na realizacje programu Telemetria Polska. - Ogólna kwota wydatków zaplanowanych na poziomie 64 mln zł jest wyższa o 14 mln w stosunku do tej ostatecznej przyznanej na rok 2020 - dodał.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne