EN

21.05.2021, 19:20 Wersja do druku

Warszawa. Rozstrzygnięto nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje

262 beneficjentów z całego kraju otrzyma wsparcie na inicjatywy w obszarze kultury z programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Zgodnie z rozstrzygnięciem Narodowego Centrum Kultury (NCK), ze środków MKDNiS, rozdysponowanych zostanie 10 mln zł.

Inne aktualności

"Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków MKDNiS. W jego wyniku 10 000 000 zł trafi do 262 beneficjentów w całym kraju na wsparcie inicjatyw w obszarze kultury" - podano w piątek na stronie NCK.

Jak podkreślono, celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest "tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym".

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W jego ramach można otrzymać dofinansowanie na organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych; realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne.

Wsparcie finansowe można dostać również na organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych i przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze; a także na organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia i rocznice o charakterze patriotycznym.

"W tym roku do programu zgłoszono 2591 wniosków (tj. o ok. 60 proc. więcej niż rok wcześniej). W związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań (zgodnie z par. 9 ust. 17 Regulaminu). Dofinansowanie otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 79 punktów" - podało NCK.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne