EN
12.05.2022, 14:35 Wersja do druku

Warszawa. Rada Warszawy popiera przejęcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej przez miasto

Inne aktualności

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy radni podjęli uchwałę, w której zgadzają się na przejęcie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przyjęta dziś uchwała rozpocznie formalny proces przekształceń. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po dalszych rozmowach.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawę w oparciu o umowę zawartą 30 października 2006 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje i nadzoruje bieżącą działalność muzeum, zaś władze stolicy zapewniają muzeum tymczasową siedzibę oraz odpowiadają za wybudowanie przyszłego gmachu muzeum, który powstaje po północnej stronie placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki.

Jak zaznaczył ratusz, Warszawa realizuje obecnie ze swojego budżetu budowę nowej siedziby MSN. Natomiast MKiDN nie jest zaangażowane w tę inwestycję. Ministerstwo i miasto od pewnego czasu prowadzą rozmowy na temat zmian organizacyjnych dotyczących przejęcia pełnej odpowiedzialności za Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zgodnie ze stanowiskiem ministra ostateczna treść umowy zostanie przyjęta po podjęciu przez Radę Warszawy stosownej uchwały.

Równocześnie stolica deklaruje wycofanie się z finansowania Narodowego Muzeum Techniki pod warunkiem dalszego zapewnienia preferencyjnych warunków najmu pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieści się obecnie siedziba NMT. Miasto ma także potwierdzić własność muzeum wobec zbiorów, które zostały mu przekazane zgodnie z warunkami umowy o jego utworzeniu.

Uchwała przyjęta dziś przez Radę Warszawy rozpocznie formalny proces przekształceń w obu instytucjach. Obecnie trwają rozmowy w kwestii ostatecznego kierunku przekształceń oraz związanych z tym szczegółów organizacyjno-technicznych. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po dalszych rozmowach.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne