EN

17.07.2021, 12:21 Wersja do druku

Warszawa. Ogłoszono wyniki naboru do konkursu grantowego "Konwersja cyfrowa domów kultury"

Inne aktualności

Znamy listę 200 domów i ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymają łączne wsparcie w wysokości 26 mln złotych na wzmocnienie swoich kompetencji cyfrowych. Ogłoszono wyniki naboru do konkursu grantowego "Konwersja cyfrowa domów kultury" - napisano na Twitterze Narodowego Centrum Kultury (NCK).


"Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi ponad 26 mln zł przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt" - czytamy na stronie NCK.

Podkreślono, że "projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury". "Wpłynęło 1 tys. 221 wniosków, z czego 1 tys. 6 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 mln 430 tys. 500 zł" - napisano w informacji.

Pełną listę grantobiorców znaleźć można na stronie: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-do-konkursu-grantowego.

Jak przypomniano, celem konkursu "jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy".

Zaznaczono, że realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. "Wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną" - napisano.

Jak wyjaśniono, "projekt ma zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej". "Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100 proc. realizowane ze środków grantowych" - podkreślono na stronie NCK.

"W czasie trwanie projektu grantobiorca: weźmie udział w cyklu szkoleń NCK, skorzysta z pomocy tutora cyfrowego, zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje" - czytamy w informacji.

Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20.
Źródło:

PAP

Wątki tematyczne