EN

20.04.2021, 18:49 Wersja do druku

Warszawa. Nowe władze Związku Zawodowego Aktorów Polskich

mat. ZZAP

12 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Aktorów Polskich w formie online z udziałem 67 delegatów. W wyniku obrad zostały powołane nowe władze związkowe na okres kadencji 2021-2025.

W wyniku głosowania Walne Zebranie Delegatów powołało nowy Zarząd Główny ZZAP o następującym składzie:
1. Maksymilian Rogacki – Przewodniczący ZG ZZAP
2. Anna Langner – Wiceprzewodnicząca ZG ZZAP
3. Konrad Michalak – Wiceprzewodniczący ZG ZZAP
4. Kazimierz Wysota – Wiceprzewodniczący ZG ZZAP
5. Jacek Zienkiewicz – Skarbnik ZG ZZAP
6. Agata Sobota – Sekretarz ZG ZZAP
7. Anna Grycewicz – Członek Prezydium ZG ZZAP
8. Maja Barełkowska – Członek ZG ZZAP
9. Małgorzata Lipmann – Członek ZG ZZAP
10. Paweł Lipnicki – Członek ZG ZZAP
11. Robert Gulaczyk – Członek ZG ZZAP
12. Sławomir Głazek – Członek ZG ZZAP

Tym samym Maksymilian Rogacki, Konrad Michalak, Kazimierz Wysota, Jacek Zienkiewicz, Agata Sobota, Maja Barełkowska i Paweł Lipnicki pozostali we władzach związkowych na czas kolejnej kadencji 2021-2025, co pozwoli na kontynuację dotychczasowych działań wzmacniających ZZAP (zarówno w komisjach zakładowych w teatrach jak i u freelancerów), mając na uwadze również nieustanną współpracę międzynarodową z FIA. Także nieoceniona i niezbędna będzie działalność naszych nowych członków ZG ZZAP: Anny Langner, Anny Grycewicz, Małgorzaty Lipmann, Roberta Gulaczyka i Sławomira Głazka, którzy aktywnie przyczynią się do rozwoju ZZAP i wdrożenia nowatorskich rozwiązań zarówno dla aktorek i aktorów freelancerów jak i w systemie zatrudnienia aktorek i aktorów etatowych.

Jednak najpełniej charakter prac ZZAP w ramach kolejnej kadencji ZG ZZAP oddają słowa Maksymiliana Rogackiego: „Największe sukcesy odnosiliśmy i będziemy odnosić jedynie wtedy, kiedy będziemy działać RAZEM!” w których zawarta jest deklaracja, że Związek Zawodowy Aktorów Polskich tworzą wszyscy aktorki i aktorzy należący do niego (niezależnie od pełniących funkcji i zatrudnienia) i to od ich zaangażowania zależy dalsza skuteczność Związku w podejmowanych działaniach.

Źródło:

Materiał nadesłany