EN

28.10.2020, 12:50 Wersja do druku

Warszawa. Nowe priorytety pomocowe dla producentów i dystrybutorów polskich filmów

Inne aktualności

Producenci i dystrybutorzy polskich filmów, a także podmioty prowadzące małe kina będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach trzech nowych priorytetów w Programach Operacyjnych PISF, których przewidywany budżet wynosi ponad 150 mln zł. Pakiet pomocowy skierowano do zatwierdzenia przez Radę PISF.

Jak podkreśliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komunikacie, "celem nowych priorytetów jest przetrwanie branży kinematograficznej w trudnym okresie pandemii COVID-19 poprzez kontynuację pracy na planach filmowych, dystrybucję ukończonych produkcji oraz ich kinowe projekcje". "Utworzone przez dyrektora PISF, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, priorytety pomocowe przeznaczone są dla kin studyjnych i małych kin, producentów i dystrybutorów polskich filmów" - napisano.

Dodano, że przewidywany budżet priorytetów - w zależności od wysokości udzielonego wsparcia - to kwota do 157 mln zł. "Dodatkowo, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został zwiększony budżet Programu Operacyjnego Produkcja filmowa o kwotę ok. 40 mln zł (ze środków MKiDN w związku z COVID-19)" - czytamy.

MKiDN poinformowało, że "obecnie pakiet pomocowy został skierowany do zatwierdzenia przez Radę PISF". Wyjaśniło także, że propozycje ujęte w nowych priorytetach PISF obejmują trzy działania.

Pierwszym z nich są "bezzwrotne pożyczki na przeciwdziałanie skutków COVID-19 w produkcji audiowizualnej na pokrycie kosztów wynikłych na skutek zachorowań na COVID-19 (wydłużenie okresu zdjęciowego, wyższe wynagrodzenia dla ekipy, wydłużenie okresu najmu rekwizytów i scenografii)". Przewidywany budżet na ten cel wynosi maksymalnie 39 mln zł.

W ramach kolejnego działania - wsparcia promocji polskiego filmu - podmioty prowadzące kina studyjne i małe kina (mikroprzedsiębiorcy), w których wyświetlane są polskie filmy, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł na jeden ekran miesięcznie. Budżet wyniesie ok. 43 mln zł.

W pakiecie przewidziano ponadto wsparcie dystrybucji polskich filmów, czyli "dofinansowanie dla dystrybutorów na pokrycie kosztów P&A oraz licencji specjalnej, związanej z premierą i dystrybuowaniem filmu w kinie w czasie pandemii COVID-19". Przewidywany budżet to kwota do 75 mln zł.

"Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w sposób ciągły od 7 listopada 2020 r. Jako kwalifikowane będą uznawane koszty poniesione od 1 listopada 2020 r. do 31 kwietnia 2021 r." - czytamy. 

Źródło:

PAP

Autor:

Daria Porycka

Wątki tematyczne