EN
11.02.2022, 13:24 Wersja do druku

Warszawa. NCK ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura - Interwencje”

Inne aktualności

Narodowe Centrum Kultury (NCK) ogłosiło nabór do programu dotacyjnego „Kultura - Interwencje”. O środki z programu można aplikować do 14 marca. W stosunku do poprzednich lat budżet programu w 2022 r. został zwiększony do kwoty 11 mln 500 tys. zł - poinformowano na stronie NCK.

Celem programu "Kultura – Interwencje" jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Jak wyjaśniono, "regulamin programu został rozszerzony o możliwość realizacji nowego rodzaju zadania, polegającego na organizacji przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej".

Do składania wniosków do programu "Kultura – Interwencje" uprawnione są: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania zgłoszone do programu mogą być realizowane od 25 kwietnia do 31 października 2022 r.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i wymaga utworzenia konta oraz zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod adresem: www.https://sop.nck.pl/site/login.

Wnioski można przesyłać do 14 marca.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne