EN

11.09.2020, 08:12 Wersja do druku

Warszawa. Nabór do Komisji Artystycznej 27. OKnWPSW

Jesienią ruszy 27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów.

mat. Instytutu Teatralnego

W pierwszym etapie, do początku maja 2021 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują:

- podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności,

- możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu 

- sprawności w pisaniu o teatrze.

Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie.

Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres [email protected] aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 września.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne