EN

18.03.2022, 18:25 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: rozpoczął się nabór wniosków do programu „Kultura bez barier”

Nabór wniosków do programu „Kultura bez barier” trwa do 26 kwietnia. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) jest strategicznym partnerem krajowym projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - napisano na stronie resortu kultury.

Inne aktualności

Jak wyjaśniono, "do 26 kwietnia instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone – mogą składać wioski o dotację na przygotowanie przedsięwzięć kulturalnych, które będą w pełni dostępne dla wszystkich uczestników – niezależnie od stopnia ich sprawności – w ramach projektu +Kultura bez barier+, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Głównym celem programu jest "poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami". W jego ramach granty na łączną kwotę 20 mln zł zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski, wyłonionym w drodze konkursu.

Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia, a o finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone. Maksymalna wysokość grantu wynosi 250 tys. zł (wkład własny nie jest wymagany).

Projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r. "Beneficjenci programu będą mogli także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów w ramach szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu" - napisano w informacji.

Podkreślono, że wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PFRON.

Program "Kultura bez barier" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej "w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020".

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie.

MKiDN jest strategicznym partnerem krajowym projektu realizowanego przez PFRON.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne