EN

7.05.2021, 16:18 Wersja do druku

Warszawa. MKDNiS: harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze kultury

MKDNiS opublikowało w piątek harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze kultury. Wynika z niego m.in., że teatry, opery, filharmonie, kina od 15 maja mogą organizować wydarzenia z udziałem publiczności wyłącznie na otwartym powietrzu; od 29 maja, pod określonymi warunkami, także w pomieszczeniach.

Zgodnie z harmonogramem do 14 maja w teatrach, operach, filharmoniach obowiązuje zakaz wydarzeń z udziałem publiczności. Jest natomiast możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne, a także możliwość organizowania wydarzeń online.

Inne aktualności

Od 15 do 28 maja w miejscach tych będzie można organizować wydarzenia z udziałem publiczności wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem: udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Od 29 maja do 5 czerwca będzie możliwe organizowanie wydarzeń z udziałem publiczności w pomieszczeniach, pod warunkiem: udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Grupy cyrkowe i zespoły muzyczne do 5 czerwca obowiązuje zakaz wydarzeń z udziałem publiczności. Można natomiast prowadzić działania niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne, a także możliwe jest organizowanie wydarzeń online.

Wedle harmonogramu zamieszczonego na stronie MKDNiS muzea, galerie sztuki do 5 czerwca mogą prowadzić działalność wystawienniczą w pomieszczeniach pod następującymi warunkami: nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia; zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Od 15 do 28 maja uzyskują także możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami: udział nie więcej niż 15 osób; zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja w muzeach, galeriach sztuki będzie możliwe realizowanie zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami: udział nie więcej niż 15 osób; zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Z kolei domy i ośrodki kultury, a także świetlice od 15 do 28 maja mają możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami: udział nie więcej niż 15 osób; zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja w tych instytucjach będzie możliwe realizowanie zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami: udział nie więcej niż 15 osób; zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności wystawienniczej – zgodnie z harmonogramem dla muzeów i galerii sztuki. Prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów – zgodnie z harmonogramem dla kin.

Do 14 maja kina mają zakaz prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Od 15 maja do 5 czerwca w kinach istnieje możliwość prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem: udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Od 29 maja do 5 czerwca możliwość prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w pomieszczeniach oraz działalności klubów filmowych, pod następującymi warunkami: udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości nie dotyczy osób, które: towarzyszą dzieciom poniżej 13. roku życia; towarzyszą osobom, które wymagają opieki ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie; wspólnie zamieszkują lub prowadzą wspólne gospodarstwo.

Biblioteki do 5 czerwca mają możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne