EN
22.02.2022, 20:02 Wersja do druku

Warszawa. Nagroda „Człowiek Teatru 2022” i Wyróżnienie „Złoty Prolog 2022” im. Z. Hübnera dla Małgorzaty Bogajewskiej i Darii Kopiec

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU po raz dziewiąty będzie uroczyście wręczona Małgorzacie Bogajewskiej w dniu 28 marca 2022 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Inne aktualności

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby - wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona - przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

- promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,

- propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę IX edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody – Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz, Robert Talarczyk i Jerzy Trela.

Małgorzata Bogajewska

Wielokrotnie nagradzana polska reżyserka teatralna. Studiowała prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktorstwo w poznańskiej Akademii Sztuk Wizualnych oraz scenopisarstwo na Camerimage Film School w Toruniu. Jest absolwentką Wydziału Reżyserii Dramatu w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2002).

W latach 2004-2006 pełniła funkcję dyrektora artystycznego Sceny Dramatycznej Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.

Od 2016 jest dyrektorem Teatru Ludowego w Krakowie, który prowadzi z mierzonym licznymi nagrodami sukcesem oraz niezwykłym wyczuciem na etyczne problemy współczesnego świata. Ostatnio międzynarodowe jury Festiwalu Boska Komedia nagrodziło „Wujaszka Wanię” z jej teatru i w jej reżyserii, uzasadniając werdykt: „Biorąc pod uwagę propozycje konkursowe oraz czasy triumfu teatru postdramatycznego, chcemy wręczyć Grand Prix spektaklowi cichemu, pozostającemu nieco na uboczu trendów panujących obecnie w teatrze, który jednak został zagrany z wielką szczerością. Taką decyzją o nagrodzie chcemy podkreślić, że sztuka dramatyczna nie opiera się na trendach, lecz na wnikliwości i szczegółach, a także, że nowe tematy i nowe podejścia do teatru nie równoważą braku dobrej gry aktorskiej oraz zdolności ograniczania własnych koncepcji, jakkolwiek odważne by one były”.

Decyzją Rady Fundacji laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2022 została Daria Kopiec.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody po raz trzeci zostanie przyznane również Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG dla twórcy teatru na początku drogi, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

- Etyka pracy

- Samodzielność i oryginalność

- Wrażliwość na problemy współczesności

- Dbałość o warsztat

- Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych

Daria Kopiec – reżyserka filmowa i teatralna. Absolwentka Animacji na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Laureatka licznych nagród w Polsce i na arenie międzynarodowej. Podejmuje się ciekawych, niebanalnych wyzwań tematycznych, dba o formę, zwykle skromną ale przemyślaną, konsekwentną i utrzymaną w dobrym smaku, umie pracować z aktorami, dba o komunikatywność przekazu.

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera

Źródło:

Materiał nadesłany