EN

28.06.2021, 15:00 Wersja do druku

Warszawa. Konkurs na najlepszą pracę magisterską 20/21: czekamy na Wasze obrony!

Instytut Teatralny ogłasza kolejną edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Na zgłoszenia „magisterek” obronionych w roku akademickim 2020/2021 czekamy do końca października.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

Celem Konkursu organizowanego przez Instytut Teatralny jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Zgłoszenia (zawierające prace i formularze zgłoszeniowe) należy przesyłać do 31 października 2021 roku w dwóch formach, elektronicznej (na adres mailowy: [email protected]) i papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”). Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e- mail. 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tradycyjnie 27 marca 2022, kiedy obchodzić będziemy kolejny Międzynarodowy Dzień Teatru. Najlepsze prace wskaże trzyosobowe Jury - w jego skład wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych lub instytutów naukowych.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Instytutu Teatralnego (instytut-teatralny.pl).

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne