EN
28.02.2022, 08:20 Wersja do druku

Warszawa. Instytut Adama Mickiewicza wspiera Ukrainę

W obliczu niespotykanej w ostatnich latach agresji militarnej, która ma miejsce tuż za wschodnią granicą Polski, Instytut Adama Mickiewicza wraz z wydawanym przez Instytut portalem Culture.pl wyraża solidarność z narodem ukraińskim i wspiera go w walce o prawo do pokoju, wolności i samostanowienia.

Rosyjska redakcja Culture.pl przygotowała list potępiający atak Rosji na Ukrainę. Oto jego treść:

Drodzy czytelnicy Сulture.pl! 

Od lat piszemy dla Was o polskiej kulturze. Wierzymy, że naszą misją jest budowanie mostów między krajami i narodami. Kiedy poznajemy ludzi mówiących innym językiem i żyjących według innych tradycji, stajemy się bogatsi. Rozumiemy, że świat jest różnorodny, ale ma też wiele cech wspólnych. To, co robi dziś Rosja, jest zbrodnią przeciwko innemu narodowi, innemu państwu, innej kulturze. My, Rosjanie, znamy tę kulturę bardzo dobrze i wiele 
z niej czerpiemy. Niemniej jednak nie powstrzymało to prezydenta Putina, jego generałów od potworności, których jesteśmy dziś świadkami w Ukrainie. To, co się dziś dzieje, niszczy nie tylko Ukrainę, jest niszczące także dla Rosji. Każdy, kto aprobuje agresję i masowe mordy, niszczy przyszłość narodu rosyjskiego 
i jego kultury. Uważamy, że obowiązkiem każdego Rosjanina jest walka 
z Putinem i jego zbrodniczym reżimem. 

Ta wojna jest prowadzona NIE w naszym imieniu. 

Rosyjska redakcja Culture.pl

Culture.pl to największy i najbardziej wszechstronny portal o polskiej kulturze, wspólnym dziedzictwie kulturowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej angażujący się w budowanie więzi 
i pogłębianie relacji z sąsiadującymi narodami. To wiarygodne źródło informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy oraz informacje 
o instytucjach kultury i wymianie międzynarodowej. Od ponad 20 lat Culture.pl prowadzony jest przez Instytut Adama Mickiewicza – narodową instytucję kultury, której zadaniem jest budowanie marki Polska w wymiarze kultury oraz udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Culture.pl prowadzony jest w trzech językach podstawowych: polskim, angielskim i rosyjskim oraz pięciu uzupełniających: ukraińskim, japońskim, koreańskim, chińskim uproszczonym oraz chińskim tradycyjnym. 

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne