14.04.2021, 09:32 Wersja do druku

Warszawa. Inauguracja projektu "Usłysz Reaguj" Strefy WolnoSłowej

Inne aktualności

17 kwietnia w godz. 11.00-13.00 odbędzie się spotkanie z profesorem Lechem Nijakowskim dotyczące tematu przemocy wobec mniejszości kulturowych, etnicznych, religijnych, jej konsekwencji, jak również metod jej przeciwdziałania. Wykład i towarzysząca mu rozmowa oficjalnie zainaugurują nowy projekt Strefy WolnoSłowej “Usłysz Reaguj”.

Staną się jednocześnie inspiracją do pracy nad wydarzeniem performatywnym przygotowywanym od marca przez nasze cztery grupy warsztatowe na Światowy Dzień Uchodźcy 2021.

Lech Nijakowski - dr hab., profesor uczelni, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” oraz „Zdania”. Obszary specjalizacji: genocide studies, socjologia etniczności, socjologia konfliktu, socjologia historyczna, memory studies, analiza dyskursu, współczesne teorie socjologiczne.

USŁYSZ REAGUJ - o projekcie

Skąd bierze się przemoc wobec mniejszości kulturowych, narodowościowych, religijnych? Jak się objawia w przestrzeni i debacie publicznej, a jak w naszym codziennym życiu? Jak wykazać się czujnością i wrażliwością na jej przejawy werbalne i pozawerbalne, jak reagować, kiedy ktoś w naszej obecności zostanie zaatakowany? Jak pokonywać własny strach i ograniczenia, aby przeciwstawiać się agresji wobec osób w naszym otoczeniu? To tematy, nad którymi pochylą się przez najbliższe miesiące cztery wielokulturowe grupy w ramach warsztatów Azyl Warszawa 2021. Wykorzystując narzędzia artystyczne i teksty kultury pracować będziemy nad refleksją, jak mobilizować nas samych i innych świadków agresji i dyskryminacji na tle narodowościowym do reagowania i przeciwdziałania takim aktom. Grupy twórcze powstałe w ramach projektu przygotują wspólnie wydarzenie teatralne na Światowy Dzień Uchodźcy 2021 z oprawą muzyczną Sound in Space Orchestra. Materiały zebrane w fazie researchu, powstałe teksty i dźwięki wykorzystane zostaną przez nas w drugiej połowie roku, kiedy to, razem z Tok Fm, przygotujemy na ich podstawie podcast radiowy. Równolegle do warsztatów i wydarzeń artystycznych organizujemy regularne konsultacje dla osób nowo przybyłych do Polski. Inicjatywom artystycznym w ramach projektu towarzyszy seria działań wspierających zespół Strefy WolnoSłowej w dalszym rozwoju organizacji: kursy doszkalające oraz kampania fundraisingowa.

Spotkanie odbywać się będzie na platformie Zoom.  Aby otrzymać link do Zooma należy napisać e-mail na adres: w.chinowska@gmail.com. W odpowiedzi, prześlemy link do spotkania.

Projekt Usłysz Reaguj jest finansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne