EN

22.04.2021, 19:38 Wersja do druku

Warszawa. IMiT: Wyniki naboru wniosków do programu "Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021"

Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) ogłosił wyniki naboru wniosków do programu "Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021". Dofinansowanie na podstawie rekomendacji Komisji opiniującej przyznano 22 przedsięwzięciom.

"W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania 22 projektom" - czytamy na stronie IMiT.

Lista beneficjentów znajduje się na stronie.

W posiedzeniu Komisji opiniującej wzięli udział: choreograf, tancerz, reżyser, dyr. artystyczny Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego Leszek Bzdyl, teatrolożka, krytyk i teoretyk tańca dr Regina Lissowska-Postaremczak, tancerz i choreograf Jacek Tyski oraz pracowniczka IMiT Karolina Dziełak-Żakowska (protokolantka, bez prawa głosu).

Budżet programu w 2021 r. wynosi 100 tys. zł.

"Wspieranie aktywności międzynarodowej to program własny IMiT, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe" - wyjaśniono na stronie Instytutu.

"Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, w tym także w trybie online, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i cel programu zostanie w ten sposób osiągnięty" - czytamy o programie.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne