EN

16.11.2020, 15:26 Wersja do druku

Warszawa. Downy, muminki, męczennicy. Wizerunki osób z zespołem Downa w toczącym się konflikcie

Teatr 21/ Centrum Sztuki Włączającej zapraszają na rozmowę „Downy, muminki, męczennicy. Wizerunki osób z zespołem Downa w toczącym się konflikcie”. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo 19 listopada o godz. 19.00 na Facebooku Teatru 21 (na stronie: facebook.com/teatr21).

mat. teatru

Ostatnie wydarzenia wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ujawniły wiele napięć związanych zarówno ze statusem, jaki osobom z niepełnosprawnościami przysługuje w polskim społeczeństwie, jak również z protekcjonalnym, przedmiotowym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami przez strony sporu politycznego oraz przez szeroko rozumiane środowisko polskich mediów. Od kilku tygodni w prasie ukazują się artykuły, reportaże i rozmowy umieszczające niepełnosprawność w dyskursie „nieludzkiego cierpienia” stojące w kontrze do dobrostanu, czy produktywnego życia społecznego, z drugiej strony odgórne, nieskonsultowane społecznie, biopolityczne zarządzanie rozrodczością, dążące do całkowitego odebrania kobietom prawa do decydowania o sobie, wykorzystuje niepełnosprawność jako „zakładniczkę” niezwykle użyteczną w retoryce władzy.

Pierwszy raz od protestu w Sejmie w 2018 osoby z niepełnosprawnościami stały się znów na tak szeroką skalę bohaterami prasy, mediów społecznościowych, telewizji. Tym razem szczególną uwagą zyskały osoby z zespołem Downa, funkcjonujące jednak częściej jako „dzieci z zespołem Downa”, niż dorośli, którzy mogą wypowiadać się na swój temat, co dziwi zważywszy, że rzecz dotyczy spraw życia i śmierci.

Podczas rozmowy refleksji poddany zostanie język, narracje, strategie przedstawianie i manipulowanie niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej w toczącym się sporze i zastanowić się nad strategiami emancypacji, wyrównywania praw, które nie dzielą ludzi ze względu na ich sprawność. 

Prowadzenie:

Filip Pawlak (producent teatralny, polski ambasador międzynarodowego projektu Europe Beyond Access)

Rozmówczynie:

Katarzyna Bierzanowska (autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami)

Justyna Lipko-Konieczna (dramaturżka, edukatorka, członkini Zarządu Fundacji Teatr 21)

Monika Krajewska (artystka i edukatorka, prywatnie mama Daniela Krajewskiego - aktora Teatru 21)

Barbara Lityńska (poetka, aktorka Teatru 21)

Magdalena Skaradzińska (socjolog, edukatorka, trenerka rozwoju osobistego; prywatnie mama Teresy Foks – aktorki Teatru 21)

Rozmowa będzie tłumaczona symultanicznie na polski język migowy (PJM).

Teatr 21 to zespół teatralny, którego aktorami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. W ciągu 15 lat swojej działalności stworzył kilkanaście spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach w Polsce (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicą (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). W 2019 roku spektakl “Rewolucja, której nie było” został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym “Boska Komedia” w Krakowie.

Centrum Sztuki Włączającej jest pierwszą społeczną instytucją kultury w Warszawie w całości dedykowaną sztuce osób z niepełnosprawnościami. Działalność w ramach CSzW obejmuje m.in. edukację, warsztaty, działalnością wydawniczą czy organizację konferencji i wykładów z zakresu studiów o niepełnosprawności. Działalność programowa Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowana przez m.st. Warszawa.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne