EN

26.11.2020, 11:33 Wersja do druku

Warszawa. Senacka komisja za zmianą terminu wykorzystania wsparcia finansowego na działalność kulturalną

Inne aktualności

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła jednogłośnie uchwałę ws. przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

„Komisja Kultury i Środków Przekazu wyraża przekonanie, że w związku z wstrzymaniem w celu doprecyzowania regulaminu rozdziału środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Wsparcia Kultury (FWK) przeznaczonego dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i zważywszy, że umowy z tymi jednostkami będą podpisywane w ostatniej dekadzie listopada lub na początku grudnia 2020 r. – konieczne jest ustalenie terminu wykorzystania wsparcia finansowego na dzień 31 marca 2021 r.” – głosi treść przyjętej w czwartek uchwały.

W swojej uchwale senacka Komisja wezwała Radę Ministrów „do zmiany rozporządzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w celu przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego na dzień 31 marca 2021 r.”.

„Chodzi o to, że większość instytucji kultury – takich jak teatry, opery, filharmonie, chóry, teatry w szerokim tego słowa znaczeniu, tzn. dramatyczne, rozrywkowe, muzyczne, lalkowe, dziecięce, które dostały lub dostaną po ponownym przepatrzeniu ich wniosków przez MKiDN odpowiednie sumy pieniędzy według ustalonych przepisów w Ministerstwie – te w przeciwieństwie do jednoosobowej firmy artystycznej typu (…) piosenkarz czy śpiewak (…) nie są w stanie do końca grudnia, a tak przepis mówi, do końca grudnia tego roku nie będą w stanie rozliczyć i zrealizować tej uchwały” – uzasadniała treść uchwały senator Barbara Borys-Damięcka (PO).

„I w związku z tym (…) nie ma możliwości rozliczenia się do końca grudnia, a rozliczyć się trzeba wtedy, kiedy zadanie zostanie zrealizowane i przedstawi się dokumenty wydatkujące pieniądze” – mówiła.

„Stąd jest projekt naszej uchwały (…), żeby spowodować przez pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego przesunięcia terminu dokonania rozliczenia na koniec pierwszego kwartału 2021 r.” – wyjaśniła Borys-Damięcka.

Oceniła, że „trzy miesiące to jest wystarczający okres, żeby uporać się rozmyślnie ze wszystkimi rozdziałami pieniędzy, zarówno płacowych dla pracowników etatowych danej instytucji, jak i również co najmniej wyprodukować jedną premierę, która będzie gotowa, która może być przedstawiona online natychmiast (…), albo będzie stanowiła portfel, żeby w momencie otwarcia i dopuszczenia publiczności można od razu dać premierę”.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne