18.08.2020, 08:24 Wersja do druku

Warszawa. Akademia Teatralna zrealizuje projekt "Zmiana-teraz!"

Akademia Teatralna uzyskała dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację projektu „Zmiana-teraz!” latach 2020-2023 w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus Plus. 

mat. Akademii Teatralnej

Projekt realizowany będzie we współpracy z uczelniami z Francji, Holandii, Niemiec i Szkocji, a także z warszawskimi teatrami. Polega na zintegrowaniu działań antydyskryminacyjnych, upodmiotowiających i demokratyzujących proces kształcenia oraz praktyki teatralne, w celu zmiany logiki pracy w przestrzeni kultury i wzmocnienia jej społecznego oddziaływania. Tworzenie międzynarodowego, międzygeneracyjnego i międzysektorowego sojuszu na rzecz solidarności, równości i poszanowania godności stanowi naszą odpowiedź na nawarstwiające się kryzysy, dramatycznie pogłębione ostatnimi aktami dyskryminacji i prześladowania osób ze społeczności LGBTQ+. Chcemy lepiej przygotowywać młodych twórców do podejmowania niezależnych inicjatyw opartych na samoorganizacji, współpracy i dzieleniu zasobów, wzmacniając zarazem ich autonomię artystyczną i samoświadomy rozwój, rozwijając kompetencje społeczne oparte na etyce troski oraz wydobywając społeczno-ekologiczną odpowiedzialność sztuki. Fundamentalną kwestią jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej, w oparciu o działania wolne od wszelkiej dyskryminacji, co nabiera obecnie szczególnego znaczenia.

Źródło:

www.facebook.com/AkademiaTeatralna
Link do źródła

Wątki tematyczne