16.12.2020, 09:03 Wersja do druku

Szczecin. Koncert Pieśni Adwentowych i opowieści i zwyczajach kolędniczych w Naddniestrzu i na Bukowinie Rumuńskiej - online

Mat. teatru

W sobotę, 19 grudnia Teatr Kana zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wokół Tradycji. Tym razem, online.

godzina 19: Zwyczaje kolędnicze w Naddniestrzu i na Bukowinie Rumuńskiej – spotkanie z Witkiem Brodą, Stanisławem Bieleckim i Rafałem Foremskim

godzina 20: Koncert Pieśni Adwentowych – Beata Oleszek, Witek Broda

WOKÓŁ TRADYCJI 2020

https://www.youtube.com/watch?v=2w4Ef60OxM4&feature=youtu.be

19 grudnia

Zwyczaje kolędnicze w Naddniestrzu i na Bukowinie Rumuńskiej – spotkanie z Witkiem Brodą, Stanisławem Bieleckim i Rafałem Foremskim

We wsi Swoboda Raszków położonej w nieuznawanej przez społeczność międzynarodową samozwańczej Republice Naddniestrzańskiej kolęduje cała społeczność, nie omijając żadnego domu. Kolęda taka trwa zazwyczaj kilka dni po 6–7 godzin. W trakcie spotkań mieszają się pieśni i języki: ukraiński, rosyjski, polski i mołdawski (czyli w zasadzie: rumuński).

We wsi Plesza natomiast na Bukowinie Rumuńskiej pierwszym językiem jest stara odmiana polskiego, którą zachowali potomkowie górali czadeckich przybyłych na te tereny 200 lat temu.

Spotkanie będzie opowieścią o przygodach, zwyczajach i ludziach napotkanych w czasie kilkunastu wypraw do mniejszości polskich mieszkających na terenach Naddniestrza, Mołdawii i Bukowiny. W tych dość hermetycznych, pozostających w izolacji społecznościach zachował się bardzo ciekawy, bogaty repertuar pieśni świeckich i religijnych, śpiewany często w niezwykle pięknych, starych i „powolnych” wariantach, z rzadkim w polskiej tradycji wielogłosem.

Trójka sprawdzonych w różnych okolicznościach przyjaciół: Witek Broda (muzyk i badacz tradycji), Stanisław Bielecki (nauczyciel z Podhala, aktor, animator) i Rafał Foremski (twórca projektu „Wokół Tradycji”) odwiedza te rejony od lat, uprawiając „alternatywną etnografię” – spotykając ludzi, koncertując, uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach, często z towarzyszeniem zaproszonych muzyków tradycyjnych z Polski. Taka obecność pozwala bliżej poznawać mieszkańców, ich problemy, radości i indywidualne historie. O tym więc będzie ta opowieść.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja „Wirtualnego archiwum pieśni” – opracowanego przez Rafała Foremskiego na bazie nagrań dokonanych w czasie wypraw. Archiwum powstaje w ramach Stypendium Twórczego MKiDN 2020.

Koncert Pieśni Adwentowych – Beata Oleszek, Witek Broda

O ile stare, wykonywane dawniej kolędy bywają dość mocno obecne w świadomości osób zajmujących się muzyką tradycyjną, o tyle repertuar adwentowy pozostaje ciągle stosunkowo słabo rozpoznany i ograniczony do kilku zaledwie utworów.

Wieczór poświęcony więc będzie pieśniom „z tradycji wiejskiej, miejskiej i klasztornej, począwszy od wieku XV po dziś dzień”, śpiewanym w czasie adwentu, z repertuaru Witka Brody oraz Beaty Oleszek. Beata Oleszek od 25 lat śpiewa w zespole Jarzębina; sposób śpiewu i pieśni przejęła od starszych mieszkanek wsi Kocudza, położonej niedaleko Biłgoraja, jednak w czasie długoletniej praktyki wykształciła swój indywidualny, charakterystyczny styl. Pomysł współpracy artystycznej Witka Brody i Beaty Oleszek narodził się w trakcie ich spotkania kolędniczego organizowanego w Teatrze Kana w 2017 roku w ramach projektu „Wokół Tradycji”. Od tamtego czasu wykonali kilkanaście wspólnych koncertów. Ich obecność w Teatrze Kana będzie więc domykała pewien krąg... a być może otwierała nowy?

Projekt „Wokół Tradycji” Ośrodka Teatralnego Kana dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne