EN
Syrenarium

Syrenarium

reż. Katarzyna Minkowska ; II rok Wydziału Reżyserii AT w Warszawie

Autor sztuki:

Katarzyna Minkowska

Uwagi:

opieka artystyczna: dr Mateusz Bednarkiewicz

Teatr Collegium Nobilium
ul. Miodowa 22/24 00-246 Warszawa

Magazyny

Archiwum