EN

9.09.2020, 09:48 Wersja do druku

Rzeszów. Premiera spektaklu performatywnego „Bliżej” w BWA

W Rzeszowie powstaje nowa alternatywna propozycja teatralna. Twórcy niezależnego projektu artystycznego PROJEKT NATURA szykują spektakl performatywny „Bliżej”. Premiera 13 września w miejskim Biurze Wystaw Artystycznych.

Spektakl performatywny „Bliżej”, współtworzą przedstawiciele kilku dziedzin sztuki tj.: fotografia artystyczna, grafika, projektowanie ubioru, teatr tańca i ruchu, muzyka. Jest on realizowany w ramach szerszego projektu artystycznego jakim jest Projekt Natura.

- Obserwujemy z niepokojem, jak zasady konsumpcjonizmu wyznaczają porządek otaczającej nas rzeczywistości. Promowanie bezrefleksyjnej postawy człowieka przez tzw. Rynek prowadzi do uprzedmiotowienia człowieka, a tym samym do uprzedmiotowienia natury. Jak wielu jest jedynie trybikiem w maszynce zwiększania zysku i żyje w oderwaniu od wewnętrznego świata potrzeb i uczuć- jego prawdy i autentyczności. Mieć stanęło ponad Być i wszystkim, co według nas owo filozoficzne Być określa. Spektakl performatywny „Bliżej”, jako element Projektu Natura, jest konsekwencją potrzeby wypowiedzenia się wobec takiego stanu rzeczy - tłumaczą twórcy.  

Artyści odwołują się do tego, co uznają za szczególnie potrzebne w dzisiejszym świecie - konieczności zbliżenia się do samego siebie. Sposobem na to, jest otwarcie się na autentyczne doświadczenie kontaktu człowieka ze sobą samym poprzez jego kontakt z naturą - przyrodą, której jest częścią. To doświadczenie bowiem uznane zostaje przez twórców za oczyszczone ze sztucznych masek, z dążenia za wszelką cenę do realizowania potrzeb dyktowanych przez świat wypełniony marketingowymi oddziaływaniami, w których człowiek sam, jako taki, przestaje być podmiotem, a staje się uzależnionym od kreowania wizerunku siebie, swojego domu, rodziny. Jego rzeczywistość buduje pragnienie posiadania codzienności na modłę przeestetyzowanych, wyretuszowanych, pozbawionych jakichkolwiek rys, zmarszczek i niedociągnięć, obrazków z kolorowych pism i reklam. Nadmierna estetyzacja sprowadza życie do powierzchowności, odziera człowieka z uczuć i szczerości. W dobie, gdy najważniejszym staje się zysk, pragmatyzm i wygląd, tracimy naszą głębię i obawiamy się intymnej prawdy. To właśnie twórcy postrzegają za prawdziwe zagrożenie dla człowieka i świata. Dlatego w swojej wypowiedzi odwołują się do wartości jaką jest autentyczność i nawiązanie na nowo relacji z naturą przyrodą i z własną naturą indywidualnego człowieka.

KOSTIUMY

Spektakl „Bliżej” powstaje zgodnie z zasadą zrównoważonej produkcji. To stosunkowo nowy nurt w polskim teatrze, stawiający główny akcent na demokratyczny i uważny proces twórczy, rozwiązania ekologiczne i rzemieślnicze.
 Istotną rolę w całym projekcie odgrywają kostiumy autorstwa Kariny Mińkowskiej-Pado, inspirowane strukturami i dynamiką natury. Do ich realizacji stosowana jest autorska tkanina artystyczna tworzona z tiulu i materiałów opatrunkowych, gazy i bandaży. Do części sukni przygotowywana jest gaza z grafikami, których źródłem są wybrane fotografie świata natury.

Kostiumy są obiektami używanymi jako matryca zapisu doświadczenia kobiety. Najpierw podczas jej osobistego doświadczenia w kontakcie z naturą (procesowi temu towarzyszy dokumentacja fotograficzna). Później, zarówno podczas prób, jak i w samym spektaklu performatywnym, są obiektami, z jednej strony wpływającymi na ruch tancerek, a z drugiej obiektami, wobec, których i w związku z którymi tancerki (performerki) podejmują swoją aktywność ruchową i kreślą obrazy dla widza. Kostiumy poddawane są zatem oddziaływaniu przyrody, natury kobiet, ruchowi performerek. W konsekwencji ulegają przekształceniom, przemianie, swoistemu zużyciu czy też zniszczeniu. Zmiana w ich wymiarze estetycznym staje się materialnym wyrazem zaprzeczenia współczesnemu nadmiarowi estetyzacji.

Premiera spektaklu odbędzie się 13 września w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych o godz.19.00. Następnego dnia odbędzie się lekcja krytyczna adresowana do studentów i młodzieży licealnej.
***
koncepcja spektaklu, kostiumy: Karina Mińkowska-Pado
choreografia: Marta Bury
tańczą: Olga Bury, Ewelina Cieśla, Agnieszka Kramarz, Aleksandra Łaba, Karina Mińkowska-Pado, Magdalena Widłak
muzyka: Raphael Rogiński,
scenografia i wizualizacje: Kamila Bednarska
autorzy zdjęć: Małgorzata Cwynar-Owsiak, Katarzyna Warańska, Radosław Kobierski, Dominika Surmacz
produkcja: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja
Spektakl dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

fot. Małgorzata Cwynar- Owsiak

Źródło:

Materiał nadesłany