EN
7.03.2022, 17:06 Wersja do druku

Rzeszów. „Faktura czasu” Leszka Mądzika na stulecie urodzin Józefa Szajny

mat. teatru

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa i reżysera, wielkiego artysty rodem z Rzeszowa. W dniu 13 marca pragniemy przypomnieć tę wybitną dla światowego teatru postać.

Dokładnie sto lat od urodzin Szajny, w miejscu wyjątkowym, przy rzeźbie „Przejście 2001” połączą się drogi artystyczne dwóch niezwykłych twórców teatru. Prace Leszka Mądzika wkomponowane w przestrzeń placu Cichociemnych zaistnieją wobec głębokiego przesłania Szajnowskiej rzeźby-symbolu . Prologiem do wystawy będzie etiuda teatralna pt. „Faktura czasu” przygotowana przez aktorów Teatru Przedmieście według koncepcji Leszka Mądzika.

100-lecie urodzin Józefa Szajny
Rzeszów, 13 marca 2022

PROGRAM

Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13
16.00 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości:
Leszek Mądzik, Agnieszka Koecher – Hensel, Jerzy Fąfara, Zbigniew Rybka, Andrzej Piątek
prowadzenie: Alina Bosak

Pl. Cichociemnych, Przejście 2001
18.00 Leszek Mądzik „Faktura czasu” – prolog do wystawy

Organizatorem wydarzenia jest Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE we współpracy z Teatrem Przedmieście.
Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

*****
Leszek Mądzik - jeden z najbardziej znanych polskich współczesnych artystów sztuk wizualnych i teatralnych; malarz, scenograf, reżyser i fotografik. Ukończył Liceum Plastyczne w Kielcach, studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, filii warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1969 roku założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie po roku zaczął wystawiać przedstawienia (pierwszym była oparta na jego scenariuszu, sztuka „Ecce Homo”). W następnych pięćdziesięciu latach, oprócz wystawienia 18 następnych spektakli w ramach SK KUL, prezentowanych w całej Polsce, tworzył także w wielu teatrach dramatycznych, m.in. w: Lublinie, Łodzi i Warszawie. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami teatralnymi w Polsce, Europie i na świecie. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W przedstawieniach Leszka Mądzika dominuje ruch, obraz, a nadrzędną rolę pełni według twórcy światło. Jego interpretacjom towarzyszy także warstwa dźwiękowa, nie ma natomiast słowa. Sztuki prezentowane na deskach Sceny Plastycznej KUL prezentują filozoficzną refleksję o życiu i przemijaniu. Ta refleksja bardzo często bierze się z konkretnych przeżyć artysty. Źródłem inspiracji dla Leszka Mądzika są m.in. religijne przemyślenia św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Ávili. Fascynuje go dorobek Leonarda da Vinci i wielu artystów współczesnych, m.in.: Aliny Szapocznikow, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego.

O fotografii
„Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego niepokoju. Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia”. - Leszek Mądzik

Źródło:

Materiał nadesłany