EN
22.12.2021, 15:02 Wersja do druku

Poznań. Casting dla tancerzy - mężczyzn

Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza casting dla tancerzy - mężczyzn, który odbędzie się 17 stycznia 2022 roku o godz. 13:00 w siedzibie Teatru Muzycznego przy ul. Niezłomnych 1e w Poznaniu.

fot. Fotobueno

Wymagania:

• umiejętności podstaw tańca w tym:

- taniec klasyczny

- taniec współczesny

- jazz

- partnerowanie

• mile widziane predyspozycje aktorskie

Audycje będą 2-etapowe:

1. wykonanie krótkiego, dowolnego układu tanecznego – prosimy o przygotowanie podkładów muzycznych (w pliku mp3)

2. warsztaty z choreografem

Od decyzji dyrekcji Teatru co do przebiegu audycji i ewentualnego zatrudnienia uczestników nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mailową na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule Casting Zespół Baletowy, najpóźniej do 13 stycznia 2022. Do zgłoszenia należy dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem (prośba o wysyłanie plików PDF lub DOC wraz z zawartym w CV zdjęciem; prośba, żeby nie wysyłać zdjęć jako osobnych plików jpg).

Teatr nie zwraca kosztów podróży. Zastrzega sobie również prawo zmiany terminu naboru, formy naboru, odwołania lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Muzyczny w Poznaniu na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o zatrudnienie i dotyczące Administratora Danych Osobowych oraz sposobu przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej Teatru w miejscu zamieszczenia powyższego ogłoszenia (w materiałach do pobrania).

Źródło:

Materiał nadesłany