EN
Polska Scena Komediowa (d. Teatr Niepoprawny)

Polska Scena Komediowa (d. Teatr Niepoprawny)

Dyrektor naczelny

i art. Marek Rębacz

Konopnica 277 c 21-030 Motycz Konopnica
Repertuar - Grudzień 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum