EN

14.07.2021, 13:19 Wersja do druku

Podlaskie. Projekt przypominający o dawnych sztetlach w regionie

Historię dawnych sztetli w Podlaskiem, żydowskie tradycje, tańce i muzykę przypomni ruszający w środę międzynarodowy projekt "Sztetlfest" Fundacji Teatr Latarnia. Jego celem jest stworzenie międzynarodowej trasy obejmującej dawne żydowskie białoruskie i polskie sztetle.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; partnerem Fundacji Teatr Latarnia jest State Institution of Additional Education "Children and Youth Creativity Center of Barusau district" z Białorusi.

Inne aktualności

"Sztetlfest" będzie miał formułę ekspedycji badawczej, a wezmą w niej udział pochodzący z Polski i Białorusi muzycy, tancerze, etnografowie, osoby zainteresowane dziedzictwem pogranicza polsko-białoruskiego. "Tematem będzie zebranie i analiza miejskiego folkloru muzycznego i tanecznego, a także organizacja spotkań i dyskusji publicznej z udziałem ekspertów białoruskich i polskich" - informują organizatorzy z Fundacji Teatr Latarnia.

Pierwszym przystankiem ekspedycji będzie w środę po południu Tykocin, miasteczko, gdzie przed wojną połowę ludności stanowili Żydzi. W Tykocinie uczestnicy będą zastanawiać się na bogactwem i różnorodnością kultury żydowskiej na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie odbędzie się w Wielkiej Synagodze, gdzie obecnie znajduje się oddział Muzeum Podlaskiego.

W kolejnych dniach uczestnicy odwiedzą inne dawne sztetle jak Krynki czy Orlę. Będzie tam można wziąć udział w warsztatach pieśni jidysz czy tańców żydowskich. A ekspedycja zakończy się wspólną potańcówką "Tropem dawnych melodii pogranicza".

Ekspedycja ma jeden cel - jak mówią organizatorzy - służy stworzeniu międzynarodowej trasy Sztetlfest Białoruś-Polska. "Trasa obejmie dawne żydowskie białoruskie i polskie sztetle z obszaru Programu Współpracy. Trasa ta będzie wykorzystywana do promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa żydowskiego, oraz rozwoju turystycznego małych miast, będących dawnymi sztetlami" - podaje Teatr Latarnia.

Ekspedycja zakończy się w sobotę.

Źródło:

PAP