EN

12.10.2021, 16:18 Wersja do druku

Piotr Hildt z nagrodą marszałka dla najlepszych krytyków

Piotr Hildt z Uniwersytetu Wrocławskiego został laureatem nagrody ufundowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dzięki współzwycięstwu w ósmej edycji Konkursu Andrzeja Żurowskiego. Konkurs ten wyróżnia wiodących i najlepiej zapowiadających się krytyków teatralnych młodego pokolenia  w Polsce. Na tegoroczną edycję wpłynęło blisko 120 tekstów prawie  40 autorów. Wręczenie nagrody finansowej odbyło się podczas gali Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

fot. fot. autora tekstu

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego łowi młode talenty krytyki teatralnej. Należy podkreślić,  że jego wszyscy dotychczasowi laureaci są dziś znanymi recenzentami teatralnymi. W dyplomie Piotra Hildta zwrócono uwagę, że jego recenzje odznaczają się wnikliwością analiz spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania współczesnych wydarzeń  z odniesieniami do historii teatru. Walory te wiąże z wysokiej próby ocenami omawianych przedstawień i dbałością o piękno wypowiedzi.

W komitecie wyżej wymienionego konkursu zasiadają znakomici reprezentanci środowiska teatru w Polsce. Przewodniczącym jest krytyk i teatrolog Tomasz Miłkowski – wiceprezes honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Do członków jury należą: wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie Remigiusz Grzela, historyk teatru Bożena Frankowska oraz znana aktorka Sławomira Łozińska.

Konkurs już od ośmiu lat wypełnia ideę wybitnego krytyka, znawcy teatru i szekspirologa profesora Andrzeja Żurowskiego, który nadrzędny cel w doskonaleniu zawodowym krytyków teatralnych widział w szczególności we wspieraniu przedstawicieli młodego pokolenia. Organizatorem konkursu jest polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych mieszcząca się w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, zaś patronem konkursu Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Mgr Piotr Hildt poświęca swoje badania praktykom artystycznym i kulturowym jako uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych. Specjalizuje się w zakresie inscenizacji i reżyserii teatralnej, czego wyraz daje w rozprawie doktorskiej pisanej w Instytucie Kulturoznawstwa. Koncentruje się w niej przede wszystkim na teatrze niemieckojęzycznym ze szczególnym uwzględnieniem Wiednia oraz na metodyce analizy przedstawienia (głównie wg szkoły niemieckiej). Interesuje się także historią polskiego teatru współczesnego i prowadzi ze studentami zajęcia o tej tematyce. Jest nie tylko czynnym krytykiem, ale również członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych z siedzibą w Warszawie.

Werdykt Konkursu TUTAJ

Źródło:

Materiał nadesłany