EN

11.08.2021, 14:41 Wersja do druku

Manifest Białoruskiej Wspólnoty Teatralnej

My — jako Białoruska Wspólnota Teatralna, czyli niezależne stowarzyszenie białoruskich aktywistów teatralnych, którzy po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku sprzeciwili się bezprawiu i przemocy władz — zwracamy się do naszych kolegów i teatralnych instytucji z innych krajów z prośbą o wsparcie i solidarność.

Cele naszego stowarzyszenia:

– stworzenie Białoruskiej Wspólnoty Teatralnej jako społeczności, która dba o zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego kraju;

– pomoc represjonowanym ludziom teatru.

W ciągu roku trwającego na Białorusi kryzysu politycznego represje państwa wobec ludzi, którzy publicznie wyrazili poparcie dla reform demokratycznych nabrały charakteru systemowego. Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowano 621 przypadków łamania praw człowieka wobec pracowników kultury. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. 526 osób na Białorusi uznano za więźniów politycznych, 39 z nich to pracownicy kultury. 13 osób już skazano na karę pozbawienia wolności od 2 do 8 lat, 9 osób otrzymało 1,5-3 lata „chemii”[1], 2 osoby dostały wyroki od roku do dwóch lat ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu karnego.

Niezależne zespoły teatralne, tak jak i wiele innych organizacji i twórców kultury nie mogą dziś pracować na terytorium Republiki Białorusi. Placówki kultury są zamykane, legalne możliwości finansowania kultury szybko się kurczą, likwidowane są organizacje pozarządowe. Ludzie teatru są zwalniani z powodów politycznych z zakazem zatrudnienia.

W tej trudnej sytuacji nadal szukamy możliwości współpracy w ramach wspólnoty teatralnej. Potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, dla rozwoju i zachowania białoruskiej sztuki teatralnej, jej znaczącego potencjału historycznego, który obecnie jest systematycznie niszczony przez machinę represji państwowych. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi teatru i do organizacji za granicą Białorusi z prośbą o pomoc.

Nasza grupa robocza, w skład której wchodzą ambasadorowie niezależnego teatru (zarówno w kraju, jak i za granicą) ma do zaproponowania wiele możliwych formuł współpracy z potencjalnymi partnerami. Jesteśmy gotowi udostępnić je, i podjąć rozmowy z wszystkimi tymi, którym los Białorusinów i ich teatru nie jest obojętny.

Wszystkich, którzy dysponują możliwościami pomocy, mają pomysły, przydatne kontakty i informacje, prosimy o kontakt z wolontariuszami naszej społeczności teatralnej, poprzez adres e-mail: [email protected]

Białoruska Wspólnota Teatralna / Belarus Theatre Community


[1] „Chemia” to zakład poprawczy otwartego typu, w którym część skazanych wyrokiem sądowym odbywa karę ograniczenia wolności. Termin „chemia” pojawił się w ZSRR w okresie powojennym, kiedy praca skazanych zaczęła być aktywnie wykorzystywana na budowach i w niebezpiecznych dla zdrowia branżach (w tym w zakładach chemicznych).


Tłumaczenie - Irina Lappo

Wątki tematyczne