EN
Warszawska Jesień. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej LIV edycja

Warszawska Jesień. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej LIV edycja (od 16.09.2011 do 24.09.2011)

Organizator

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa

16września
19.30 - Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Lilianna Zalesińska s o p r an Arthur Kisenyi a k t o r
Jonathan Green r e ż y s e r i a d źwi ę ku
Pierre-André valade d y r y g ent
Henryk Mikołaj Górecki Scontri
Bronius Kutavičius 10th April, Saturday *
Joji Yuasa Eye on Genesis iii *
Rolf Wallin, Josse De Pauw Strange News *
16września
22.30 - Hala Sportowa OSiR Ochota
Phill Niblock p r o j e kc j a o b r a zu i d źwi ę ku
Phill Niblock The Movement of People Working
_____________________
17września
16.00 - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ
Szymon Bywalec d y r y g ent
Octavian Nemescu PiNAScENSiOCriSTiCHO **
(zamówienie wJ)
Graciela Paraskevaídis algún sonido de la vida *
Yannis KyriakidesParamyth * Roderik de Man Strange
echoes for trunks and pipes * Alberto PosadasNebmaat *
17września
19.30 - Soho Factory
Wprowadzenie do koncertu: z Heinerem Goebbelsem
rozmawia Joanna Grotkowska
LONDON SINFONIETTA, ORCHESTRA
OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT
Sian Edwards d y r y g ent
Sound intermedia p r o j e kc j a d źwi ę ku
Heiner Goebbels Songs of Wars i have seen * (teatr muzyczny)
17września
22.30 - Teatr IMKA
Edmundas Kulikauskas, Povilas Jacunskas,
Justas Kulikauskas, Onut Švabauskait wi o l onc z e l e
Michele Tadini, Antonello raggi l i v e e l e c t r oni c s
piątek Just Janulyt Sandglasses * (teatr dźwięku i obrazu,
czasu i przestrzeni)
__________________
18września
19.30 - Filharmonia Narodowa, Sala Kameralna
NEUE VOCALSOLISTEN
Georges Aperghis vittriool * Andreas Dohmen infra *
Lars Petter Hagen The Neue vocalsolisten Stuttgart Notebook *
Luciano Berio A-ronne *
Krzysztof Penderecki Brygada śmierci
(słuchowisko radiowe)
18września
22.30 - Centrum Kultury "Koneser"
PLUS ENSEMBLE
Pia Freund s o p r an Nicholas isherwood b a s - b a r y t on
Perttu Haapanen Nothing to Declare * (monodram)
Lotta Wennäkoski Lelele * (monodram)
___________________
19września
19.30 - Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa
CHÓR I ORKIESTRA SYMFONICZNA
FILHARMONII NARODOWEJ
Denisa Šlepkovská me z z o s o p r an
Stanislav Beňačka r e cytator Zsolt Nagy dyr ygent
Roman Berger Missa pro nobis *
19września
22.30 - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
im. Gustawa Holoubka
NEUE VOCALSOLISTEN
Hannes Seidl, Daniel Kötter Freizeitspektakel *
(teatr muzyczny)
__________________
20września
19.30 - Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego
EUROPEAN WORKSHOP
FOR CONTEMPORARY MUSIC
rüdiger Bohn d y r y g ent
Oscar BianchiMezzogiorno * Gordon Kampe Zwerge **
(zamówienie RząDu naDRenii PółnocneJ-westfalii)
Agata Zubel Ulicami ludzkiego miasta **
(zamówienie DeutschlanDfunk)
Rebecca Saunders a visible trace *
____________________
21września
19.30 - Studio Tęcza nr 2
CELLOTRIO BLU
SCHLAGQUARTETT KÖLN
Sylvia Nopper sopran Truike van der Poel me z zosopran
Matthias Horn b a r y t on Helena Bugallo f o r t e p i an
Erik Oa d y r y g ent
Carola Bauckholt hellhörig * (teatr muzyczny)
___________________
22września
19.30 - Soho Factory
MUSIKFABRIK
Karlheinz Stockhausen KLANG: NATürLicHE DAUErN
(nr 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22)
21.00 - Soho Factory
MUSIKFABRIK
Karlheinz StockhausenKLANG: PArADiES*, UrANTiA*, OrvONTON*
22.30 - Soho Factory
MUSIKFABRIK
Karlheinz Stockhausen KLANG: NATürLicHE DAUErN
(nr 24), FrEUDE*
__________________
23września
19.30 - Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego
MUSIKFABRIK
carl rosman k l a r ne t kont r a b a s owy
Dirk rothbrust p e r kus j a Paweł Hendrich komput e r
Sian Edwards d y r y g ent
Richard Barrett interference *
Sven-Ingo Koch Der Durchbohrte *
Wolfgang RihmStück
Paweł Hendrich Emergon ** (zamówienie wJ)
Gerhard Stäbler Den Müllfahrern von San Francisco *
23września
22.30 - Centrum Artystyczne "Fabryka Trzciny"
Frederic rzewski f o r t e p i anFrederic Rzewski Etiuda *, Nanosonaty Księga vii *,
De Profundis *
___________________
24września
12.00 - ul. Chmielna
BIG BAND AKWARIUM,
CHÓR MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
ryszard Borowski d y r y g ent
Zorka Wollny, Artur Zagajewski Oratorium
na orkiestrę i chór mieszkańców Warszawy **

24września
19.30 - Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa
ORKIESTRA SYMFONICZNA
FILHARMONII NARODOWEJ,
CHÓR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ
W BIAŁYMSTOKU
Agata Zubel s o p r an Jadwiga rappé a l t
Sylwester Smulczyński t eno r Lucas vis d y r ygent
Aleksander Nowak Breaking News ** (zamówienie wJ)
Luigi Nono il canto sospeso
Andrzej Krzanowski i Symfonia **
________________
16września -25września
09.00 - 18.00 - Stara Kordegarda,
Muzeum Łazienki Królewskie
Patryk Zakrocki Melodeusz (instalacja dźwiękowa)
(zamówienie wJ)
________________
17września
11.00 i 16.00 - Skwer
Jarosław Siwiński f o r t e p i an ryszard Bazarnik p e r kus j a
Hanna Gawrońska p r owa d z eni e konc e r tu
Agata Felikszewska-igiel anima c j a pub l i c zno ś c i
Jarosław Siwiński Dominobajki
______________
18września
11.00 i 16.00 - Studio Tęcza nr 2
RITMODELIA
Magdalena Bojanowicz, Michał Pepol wi o l onc z e l e
Michał Moc anima c j a pub l i c zno ś c i
Bartłomiej Orlicki aut o r o p r awy wi zua lne j
Tomasz Sikorski Przygody Sindbada Żeglarza
(opera radiowa)
Michał Moc S.A.N.D ** (zamówienie wJ)
____________________
23września
17.30 - Królikarnia
Prezentacja zbioru utworów spielBar - nowa muzyka
dla amatorów i profesjonalistów, adresowana do rodziców,
nauczycieli i dziennikarzy
__________________
24września
17.30 - Królikarnia
Koncert z udziałem dzieci przygotowany na podstawie zbioru utworów spielBar - nowa muzyka dla amatorów
i profesjonalistów

Archiwum