EN
4.02.2022, 13:42 Wersja do druku

Kraj. Znamy beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Inne aktualności

Nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został rozstrzygnięty. W wyniku procedury konkursowej zostało wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2022 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2 mln zł. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu zwiększył się o ¼.

W ramach naboru wpłynęło 176 wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,75 punktów.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest od 2013 r. Skierowany jest do domów kultury, które podejmują nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji. Wszystkie wymienione etapy projektów (diagnoza, działanie, ewaluacja), składają się na całość przedsięwzięcia (zadania) dofinansowanego ze środków programu. Program DK+ Inicjatywy lokalne finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lista beneficjentów

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne