EN

5.11.2020, 15:06 Wersja do druku

Kraj. Projekt rozporządzenia: teatry, kina, muzea, galerie sztuki zamknięte do 29 listopada

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych do 29 listopada - zakłada projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpineniem stanu epidemii.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia z informacją o roboczych konsultacjach - resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19. Uwagi należy zgłaszać na adres [email protected].

W projekcie napisano, że do 29 listopada "ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z)".

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że w ostatnim czasie wzrosła mobilność społeczna. "W trosce o bezpieczeństwo i życie społeczeństwa musimy ograniczyć kontakty społeczne oraz przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa" - podkreślono.

"W związku z tym w zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłada się m.in.: zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – do dnia 29 listopada 2020 r." - głosi uzasadnienie projektu rozporządzenia.

W środę MKiDN wyjaśniło, że "czasowe zamknięcie od 7 do 29 listopada 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności". "Nie wyklucza to natomiast prowadzenia – przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego oraz zasłaniania nosa i ust, a także izolacji osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia - działalności związanej z prowadzeniem prób i przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online. Mogą być również organizowane wydarzenia online bez udziału publiczności" - wskazano.

Przekazano, że "w związku z zamknięciem dla publiczności instytucji kultury, wprowadzone zostaną mechanizmy wsparcia dla podmiotów działających w obszarze kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz dla twórców i artystów wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych". "Pomoc obejmie m.in. świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. O objęcie środowisk twórczych nową Tarczą Antykryzysową minister kultury zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii już w połowie października" - poinformował resort kultury.

MKiDN przypomniało także, że zakończone zostały prace legislacyjne związane z przeznaczeniem dodatkowych środków (25 mln zł) na pomoc socjalną dla twórców i artystów. Nowe regulacje weszły w życie 4 listopada. Jak dodano, resort kultury "niezwłocznie uruchomi wypłatę świadczeń z tego tytułu".

"Dotychczas na wsparcie socjalne dla twórców i artystów przeznaczone zostało już prawie 20 mln zł, a całkowita wartość wsparcia dla sektora kultury szacowana jest na ponad 6 mld zł. Obecnie trwa ocena wniosków o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury – programu, którego łączny budżet wynosi 400 mln zł, a z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń. W ramach pomocy rządowej powołane zostały także nowe programy wsparcia dla kin studyjnych, producentów i dystrybutorów filmowych ze wstępnym budżetem do 157 mln zł, a budżet programu Produkcja filmowa został zwiększony o kwotę ok. 40 mln zł" - zwraca uwagę MKiDN.

Przekazano, że w piątek odbędzie się spotkanie Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którym "minister poinformuje o działaniach przedsięwziętych w związku z wprowadzonymi ograniczeniami".

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne