17.02.2021, 13:32 Wersja do druku

Kraj. Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

Inne aktualności

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi przypadków stosowania praktyk przemocowych wobec osób studiujących na uczelniach artystycznych (m.in. artykuł Igi Dzieciuchowicz w “Dużym Formacie” z dnia 8.02.2021, audycja Aliny Czyżewskiej pt. „Kto pyta ten rządzi”/”Reset Obywatelski” z dnia 11.02.2021) Zarząd Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca w imieniu swoim i Członków Stowarzyszenia wyraża solidarność z osobami opisującymi swoje traumatyczne przeżycia w prasie i radiu.

Wyrażamy pełne wsparcie dla ich starań o obronę przed stosowaniem niegodnych metod pracy i toksycznymi relacjami w procesie twórczym, a także podziw i uznanie dla ich odwagi i determinacji w dochodzeniu swoich praw w formie publicznej dyskusji.

 Apelujemy do władz szkół i uczelni artystycznych i zarządów instytucji kultury o aktywne działanie na rzecz trwałych zmian w modelach relacji i współpracy pomiędzy uczestnikami procesu twórczego w zespole, teatrze, uczelni, podczas tworzenia spektakli (w tym dyplomowych) oraz w całym procesie nauczania.

Deklarujemy gotowość Forum do współpracy w opracowaniu katalogu dobrych praktyk, które pomogą zapobiegać stosowaniu przemocy. Zachęcamy wszystkie organizacje i osoby działające na rzecz środowisk twórczych do współdziałania i pilnego opracowania potrzebnych procedur i dokumentów (w tym aktów prawnych) odpowiadających nowoczesnym standardom w relacjach społecznych i zawodowych.

Sztuka nie usprawiedliwia przemocy i wszyscy uczestnicy procesu twórczego zasługują na pracę w bezpiecznych warunkach.

Zarząd Forum Środowisk Sztuki Tańca

www.stowarzyszenietanca.org

www.forumtanca.org

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne