EN

13.07.2021, 13:54 Wersja do druku

Kraj. MKDNiS: ruszył nabór wniosków o stypendia z programu „Gaude Polonia”

Inne aktualności

Do 15 października można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2022 – poinformowało MKDNiS.

Program skierowany jest do osób do 40. roku życia z wyższym wykształceniem oraz obywatelstwem Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy.

Organizatorem konkursu jest minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do Narodowego Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa), ale także do Instytutów Polskich na Białorusi (ul. Wołodarskiego 6, 220030 Mińsk) i Ukrainie (ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17, 01-030 Kijów) do 15 października.

Program „Gaude Polonia” zapewnia beneficjentom półroczny pobyt w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Stypendia odbywają się w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Wysokość stypendium wynosi 3 750 zł brutto miesięcznie.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Narodowe Centrum Kultury, natomiast ocenę merytoryczną przeprowadza komisja powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Decyzja o przyznaniu stypendium zapadnie w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2021 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2021 r.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne