EN

29.05.2023, 12:49 Wersja do druku

Kraj. List otwarty ws. miesięcznika "Dialog"

List otwarty dyrektorek i dyrektorów ponad 30 polskich teatrów ws. miesięcznika „Dialog”. List został ogłoszony wczoraj po południu, 28 maja podczas Forum Przyszłości Kultury w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Sz. Pan 

Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

chcielibyśmy wyrazić protest przeciwko sposobowi powołania nowego redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”, wydawanego przez Instytut Książki. Trudno przyjąć do wiadomości pominięcie przy podejmowaniu decyzji Zespołu Redakcyjnego, w skład którego wchodzą wybitne osobowości, często związane z redakcją od kilkudziesięciu lat. Naturalnym działaniem byłoby uszanowanie woli byłego naczelnego Jacka Sieradzkiego oraz Zespołu i powołanie na to stanowisko osoby z grona redakcyjnego, ale przede wszystkim podjęcie dialogu z „Dialogiem”. 

„Dialog” jest miesięcznikiem specjalistycznym i od lat stanowi źródło inspiracji zarówno na poziomie tekstów, jak również debat opisujących najważniejsze zjawiska w polskiej kulturze. „Dialog” – zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w tytule miesięcznika – jest pismem inkluzywnym, włączającym różne nurty dyskursu. Przez lata stał się instytucją zaufania i autorytetem w polskim teatrze. Zniszczenie ciągłości i tradycji grozi degradacją jakości pisma. Rezygnacja z udziału w Radzie Naukowej „Dialogu” cieszących się ogromnym dorobkiem i szacunkiem Profesor Małgorzaty Szpakowskiej oraz Profesorów Leszka Kolankiewicza, Dariusza Kosińskiego, Janusza Deglera i Lecha Sokoła jednoznacznie świadczy o powadze sytuacji. 

Apelujemy o podjęcie rozmów z Zespołem Redakcyjnym i wyłonienie nowego redaktora naczelnego po wspólnych konsultacjach. 

Z poważaniem,

Andrzej Bartnikowski, Olsztyński Teatr Lalek

Małgorzata Bogajewska, Teatr Ludowy w Krakowie

Natalia Dzieduszycka, TR Warszawa

Mirosław Gawęda, Teatr Współczesny w Szczecinie

Krzysztof Głuchowski, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Aneta Groszyńska, Teatr Komedia w Warszawie

Julia Holewińska, Teatr Polski w Bydgoszczy

Dorota Ignatjew, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Jacek Jabrzyk, Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Przemysław Jaszczak, Teatr MASKA w Rzeszowie

Jacek Jekiel, Opera na Zamku w Szczecinie

Michał Kotański, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Marcin Kowalski, Teatr Polski w Poznaniu

Tomasz Lewandowski, Teatr Lalek ,,Pleciuga”

Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski, Teatr Powszechny im Zygmunta Hübnera w Warszawie

Witold Mazurkiewicz, Teatr Polski w Bielsku-Białej

Jacek Mikołajczyk, Teatr Syrena w Warszawie

Karolina Ochab i Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie

Ewa Pilawska, Teatr Powszechny w Łodzi 

Romuald Pokojski, Opera Bałtycka w Gdańsku

Małgorzata Potocka, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Norbert Rakowski, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Krzysztof Rzączyński, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Mirosław Siedler, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Jan Tomaszewicz, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

Artur Tyszkiewicz, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

Krzysztof Wiśniewski, Teatr Komedia w Warszawie

Anna Wołek, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Andrzej Wyrobiec, Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Bartosz Zaczykiewicz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne