EN

8.06.2021, 11:42 Wersja do druku

Kraj. Badanie potrzeb w zakresie finansowania mobilności w kulturze i sektorze kreatywnym - Wymiar Północny UE

Inne aktualności

On the Move (on-the-move.org) prowadzi badania potrzeb artystek/ów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem kreatywnym w zakresie finansowania mobilności i współpracy międzynarodowej w krajach tworzących Wymiar Północny Unii Europejskiej (Northern Dimension Area EU), czyli w: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rosji i Szwecji. Poniższa ankieta ma na celu zmapowanie potrzeb osób pracujących w kulturze i sektorze kreatywnym w obszarze mobilności i międzynarodowej współpracy w tym regionie. Wypełnić ją można do 13 czerwca.

Badanie, zlecone przez Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) oraz Partnerstwo dla Kultury Wymiaru Północnego (Northern Dimension Partnership on Culture: NDPC) stanie się bazą dla nowego programu NDPC mającego na celu wspieranie mobilności w regionie i skierowanego do pracownic/pracowników kultury i sektora kreatywnego.

Ankieta jest skierowana do osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz pracujących w sektorze kreatywnym, w tym przede wszystkim do artystek/ów, pracownic i pracowników sztuki, kultury oraz obszaru kreatywnego z 11 krajów Wymiaru Północnego oraz do ich partnerów międzynarodowych z tego regionu. 

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe.

Termin wypełnienia ankiety: 13 czerwca 2021.

Przejdź do badania

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne