EN

20.07.2021, 10:52 Wersja do druku

Katowice. Ukazała się pierwsza edycja dramatu Kazimierza Gołby „Nad Odrą wstaje zorza”

W nowościach wydawniczych Biblioteki Śląskiej pojawiła się właśnie pierwsza edycja dramatu Kazimierza Gołby „Nad Odrą wstaje zorza”, widowiska historycznego w 3 aktach (4 odsłonach).

fot. mat. prasowe

Tekst sztuki „Nad Odrą wstaje zorza” Kazimierza Gołby zachował się w jednym przekładzie rękopiśmiennym i trzech maszynopisach. Autograf utworu i jeden z maszynopisów przechowywane są obecnie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, dwie pozostałe kopie znajdują się w Bibliotece Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz w Bibliotece Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Zapewne to sam autor przesłał maszynopisy do wymienionych placówek, kiedy starał się o wystawienie sztuki na polskich scenach. (Fragment noty edytorskiej)

Przypomnijmy, że akcja sztuki rozgrywa się w czasie III powstania śląskiego, a jednym z bohaterów jest Wojciech Korfanty. Wydarzenia historyczne są tłem opowieści o losach fikcyjnych postaci zaangażowanych w walkę.

Publikacja została wydana nakładem Biblioteki Śląskiej. Tekstowi sztuki towarzyszy wstęp Krystiana Węgrzynka a także interesujący materiał ikonograficzny m.in. fotografie z przedstawień, kopie afiszy teatralnych, dokumenty osobiste Kazimierza Gołby.  

Książkę można kupić na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej w zakładce Wydawnictwa → https://www.bs.katowice.pl/pl/wydawnictwa. Zachęcamy!

fot. mat. prasowe

Źródło:

Materiał nadesłany