EN

5.12.2020, 12:13 Wersja do druku

Internet. Wkrótce premiera filmowego serialu teatralnego Mikołaja Mikołajczyka

„Filmowy serial teatralny RODZINA część pierwsza OFIARA czyli rzecz pospolita trojga miejsc Kijów Mińsk Warszawa..”. Mikołaj Mikołajczyk i przyjaciele | premiera ONLINE

Fundacja Rezonanse Kultury oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają 11 grudnia o godz. 19.00 na premierę ONLINE projektu Mikołaja Mikołajczyka: „Filmowy serial teatralny RODZINA część pierwsza OFIARA czyli rzecz pospolita trojga miejsc Kijów Mińsk Warszawa / Тэатральны кінасерыял СЯМ'Я частка першая АХВЯРА альбо рэч паспалітая трох гарадоў Кіеў Менск Варшава / Кіно-театральний серіал РОДИНА частина перша ЖЕРТВА або річ посполита трьох міст Києва Мінська Варшави”

Transmisja spektaklu odbędzie się na kanale YouTube Instytutu Teatralnego oraz na fanpage'u Fundacji Rezonanse Kultury. Wstęp wolny, bez rejestracji. 

W najnowszym projekcie tancerza i choreografa Mikołaja Mikołajczyka i jego przyjaciół twórcy odtwarzają oraz przybliżają konteksty społeczne i narodowe Polaków, Ukraińców i Białorusinów. „Wszyscy z >>obcym<< paszportem, bez tożsamości i domu, będący w ciągłej i niekończącej się podróży po nieokiełznanych przestrzeniach duchowej pustki” – zwracają uwagę autorzy.

Spektakl łączy w performatywnym charakterze elementy tańca, video-artu i muzycznej wariacji na temat „Święta wiosny” Igora Strawińskiego. W działaniach scenicznych bierze udział 15 tancerzy i muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Od twórców:

ofiara

1. to, co się ofiarowuje komuś na jakiś cel

2. wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś, np. w imię wartości patriotycznych lub religijnych

3. osoba lub zwierzę bezradne wobec czyjejś przemocy, które doznały jakiejś szkody lub straciły życie; też: rzecz wskutek czegoś zniszczona

4. człowiek niezdarny lub niezaradny 

5. przedmiot lub żywa istota składane Bogu, bóstwom, nadprzyrodzonym mocom, np. w celu przebłagania ich lub odsunięcia niebezpieczeństwa

Źródło: Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego

„Tutaj właśnie otwiera się pole, aby odtworzyć i przybliżyć trudną sytuację społeczną i narodową, w jakiej znaleźliśmy się my, Polacy-Ukraińcy-Białorusini, wszyscy z >>obcym<< paszportem, bez tożsamości i domu, będący w ciągłej i niekończącej się podróży po nieokiełznanych przestrzeniach duchowej pustki. Znamy się, chyba dobrze, nasze imiona, zapachy, zwyczaje, tańczyliśmy ze sobą. Karmimy własne sieroctwo, niebo nad nami niebieskie, a słońce świeci dla nas tak samo, wciąż nam do siebie daleko, mieszkamy w ruchu, w cygańskim taborze… Niżyńscy: Tomasz, Eleonora, Wacław i Bronisława, z Kijowa, z Mińska, z Warszawy”.

Mikołaj Mikołajczyk 

Rodzina: Aneta Salwińska, Valeria Khripatch, Patryk Ołdziejewski, Oleh Stefan, Igor Shugaleev, Anton Zhukov, Hubert Mielke, Miłosz Cieślik, Magdalena Dąbrowska, Kamila Wróbel-Malec, Jolanta Olszewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Agnieszka Fertała, Aliaksandra Kanonchenka, Mikołaj Mikołajczyk

Pomysł i reżyseria: Mikołaj Mikołajczyk

Video-art: Aliaksandra Kanonchenka

Muzyka: Aneta Salwińska i Patryk Ołdziejewski czyli wariacja muzyczna na temat „Święta wiosny” Igora Strawińskiego na instrumentach nieprzewidzianych przez kompozytora w oryginalnej wersji: harfa koncertowa, śrubokręt z czerwoną rączką (gwiazdkowy), klucz do strojenia, dwie ręce i dwie nogi, organy, xaphoon, dzwonki, klawiatura sterująca, efekty dźwiękowe wytwarzane w programie komputerowym

Podziękowania: Marina Dashuk, Marta Seredyńska, Jadwiga Majewska, George Zaborski, Nastya Vasilyeva, Mateusz Grodecki, Vitaliy Sharov, Arutiun Sargsyan, Adam Biernacki, Przemysław Fertała

Produkcja: Fundacja Rezonanse Kultury

Partner: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Projekt jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania „Dziedzictwo kulturalne Warszawy” i prezentowany w partnerskiej współpracy z Instytutem Teatralnym.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1388279714848110

Źródło:

Materiał własny