EN

23.10.2020, 12:35 Wersja do druku

Internet. Trwa konferencja na żywo Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów

Przebieg konferencji transmitowany jest na stronie www Instytutu Teatralnego oraz w naszych kanałach w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zadawania pytań naszym ekspertom "na żywo" - przewidzieliśmy na to miejsce w programie wydarzenia. Na pytania czekamy na fanpage'u FB, na kanale Youtube Instytutu Teatralnego oraz pod adresem: [email protected].

mat. Instytutu Teatralnego

W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne dotyczące kwestii finansowych, ustrojowych i "pandemicznych". Pierwszy z wymienionych poświęcony będzie uruchomionemu 8 października Funduszowi Wsparcia Kultury. W jego budżecie znalazło się aż 400 mln zł, które zostaną przeznaczone na zrekompensowanie instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19.

Podczas panelu pandemicznego omówimy obecną kondycję oraz wyzwania stojące przez teatrami i artystami w czasie pandemii oraz przyjrzymy się obowiązującym wytycznym i zagadnieniom dotyczącym komunikacji z widzami. Panel ustrojowy poświęcimy na analizę obecnych przepisów regulujących życie teatralne w Polsce oraz pracę artystów teatru i zwrócimy się w stronę „katalogów dobrych praktyk” w relacjach między poszczególnymi grupami interesariuszy.

Głównym zadaniem powołanego pod koniec maja 2020 Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiczne.

Prace Zespołu są na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej Instytutu Teatralnego.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne