EN
Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca I edycja

Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca I edycja (od 2.02.2008 do 9.02.2008)

2.02.
IXXI - La lotta continua, chor. B. Raźnikiewicz (g. 19)
5.02.
Farfalla (cz. 1), 6x9 (cz. 2), chor. Anna Piotrowska (g. 19)
7.02.
Kilka kroków (d)o miłości, chor. Agnieszka Błacha i Paweł Malicki
Dziesiąta wieczór, chor. Piotr Chudzicki i Anna Marek (g. 19)
9.02.
Beatus vir, qui..., chor. Paulina Wycichowska
Krótkie dni, chor. Paweł Matyasik (g. 19)

Archiwum