EN
15.03.2022, 17:55 Wersja do druku

Gdańsk. Monika Dylewska–Libera nową dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury

mat. organizatora

Monika Dylewska–Libera obejmie stanowisko dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury. Funkcję sprawować będzie przez trzy lata, począwszy od 1 kwietnia 2022.

Jak poinformowała PAP we wtorek Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, kandydatkę wyłoniono w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Obradom komisji przewodniczyła zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior. W trakcie pierwszego posiedzenia 10 lutego 2022 komisja jednogłośnie dopuściła do drugiego etapu postępowania konkursowego 4 kandydatów – Monikę Dylewską–Liberę, Szymona Wróblewskiego, Jarosława Marka Spychałę oraz Tomasza Hildebrandta. W następnym etapie, po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami, stosunkiem głosów 8 "za" i 1 "wstrzymujący się" komisja podjęła decyzję o rekomendowaniu prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, Moniki Dylewskiej–Libery na stanowisko dyrektora GAK.

"W koncepcji funkcjonowania Gdańskiego Archipelagu Kultury na lata 2022-2025 zaproponowanej przez Monikę Dylewską–Liberę, instytucja jawi się jako otwarty dom kultury, miejsce budowania pasji i zainteresowań, kształtowania postaw i kompetencji służących rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczestników kultury i kadr zatrudnionych w sektorze kultury. Jednym z przyjętych przez nią celów jest powrócenie w programie domów kultury edukacji od postaw, w zakresie sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury czy dizajnu, obecności wydarzeń kulturalnych w dzielnicach Gdańska pozbawionych bezpośredniego dostępu do kultury, a także demokratyczne podejście do budowania oferty kulturalnej, poprzez zaangażowanie samych mieszkańców w wybór oferty i jej tworzenie" - informuje gdański magistrat.

Monika Dylewska-Libera jest absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie w kulturze na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do 2020 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie jako koordynatorka projektów i kierownik Działu Edukacji. Od marca 2020 r. pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury ds. Merytorycznych. Odpowiada za zarządzanie zespołem merytorycznym, program i budżet wydarzeń GAK, budowanie dostępnej i zielonej instytucji, szkolenie zespołu oraz budowanie nowych kompetencji komunikacyjnych.

Źródło:

PAP