EN
28.04.2022, 11:17 Wersja do druku

Gdańsk. Majowe spektakle w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca

W maju w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca ze Szwecji przyjedzie zespół Art of Spectra znany z mocnej, fizycznej techniki tańca, pełnej śmiałych partnerowań i niezwykłych efektów świetlnych. Szczególnie polecamy też spektakl Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head, który powstaje na Sali Suwnicowej pod nadzorem Hannsa Langolfa z DV8. Zatańczy Teatr Tańca Nieznany Filipa Hylewicza i Katarzyny Leszek, która wygrała ubiegłoroczny Solo Dance Contest.

Serdecznie zapraszamy Ukraińców, dla których przygotowaliśmy bezpłatne wejściówki na 13 i 14 maja (wejściówki do odbioru przed spektaklami, w kasie Klubu Żak).

fot. mat. organizatora

13.05. 2022 / Klub Żak
G.19.00 TENSION  / Art of Spectra

chor., reż. Peter Svenzon / wyk: David Lagerqvist, Ulriqa Fernqvist, Sophie Flannery Prune Vergères, Harland Rust, Joakim Envik Karlsson/ Evan Schwarz / reż. Świateł, video: Robert Jadenfelt / kostiumy, scenografia: Nåck studios Sthlm / wizualizacje: Joakim Envik Karlsson, Peter Svenzon / premiera: 28.03.2019 / 55min.

TENSION - tematem spektaklu jest konflikt pomiędzy ciałem i umysłem. Jest w nim próba pokazania zachowania ludzi, ograniczonych do przebywania w jednym pomieszczeniu, śledzenia interakcji między nimi. Jaką energię przekazujemy, czy zadajemy sobie trud odczytywania sygnałów innych ciał/umysłów – artyści rozpatrują te pytania w wymiarze jednostkowym oraz politycznym i społecznym.

ART OF SPECTRA zespół ponad 20 lat temu stworzyli Peter Svenzon i Ulriqa Fernqvist, szukając otwartej, wielowymiarowej formy ekspresji, w której taniec, teatr, muzyka i grafika stają się nową hybrydą, teatrem o jakości kinematografii. Ich interdyscyplinarne spektakle zadziwiają pod względem techniki i efektów scenicznych, bez uszczerbku dla techniki tancerzy i wysokiego poziomu artystycznego choreografii.

14.05.2022 / Klub Żak
G.19.00 FANTASIA, A WARM DANCE FOR THE HARMONY AND VOICES SINGING IN YOUR HEAD / Teatr Tańca Nieznany

Chor. i wyk.: Agnieszka Brzezińska, Ewa Krzywicka, Joanna Kukiełka, Katarzyna Leszek, Jagoda Wasiliewska, Filip Hylewicz / opieka artystyczna: Hannes Langolf / zrealizowano w ramach projektu rezydencja/premiera 2022 Gdańskiego Festiwalu Tańca / PREMIERA

To my, osoby o dużej wrażliwości, z bagażem twórczych możliwości. Tonąc w oczekiwaniach, a hiperstres przeżywając na niby, wygaszamy świat zewnętrzny. Budujemy tunele pomiędzy świadomością a nieświadomością. Zwiedzamy niezwykłe przestrzenie mentalne i świadomie tracimy się w ekstatycznej drodze do wyobrażonych horyzontów.

TEATR TAŃCA NIEZNANY to kolektyw, założony z inicjatywy Katarzyny Leszek oraz Filipa Hylewicza, których duet - stworzony w 2018 roku rozpoczął działalność teatru. Teatr pracuje głównie w Poznaniu przy wsparciu Centrum Sportu i Rozrywki fairplayce w Poznaniu. Otwarci na różnorodność, swojej formy wyrazu szukają w sztuce, jaką jest taniec.  Ich twórczość doceniona została na scenie tańca w Polsce, m.in.: spektakl ‚gentle sin:part one’ w choreografii Filipa Hylewicza zdobył I miejsce na konkursie choreograficznym ‚My Dance’, organizowanego w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie, a etiuda choreograficzna ‚walczyka w dwóch aktach’ w choreografii Katarzyny Leszek zdobyła wyróżnienia na Konkursie Choreograficznym ZAIKS-u.
HANNES LANGOLF - współpracował m.in. z Williamem Forsythem, Angelinem Preljocajem,  i Akramem Khanem. W 2007r. dołączył do DV8 Physical Theatre, gdzie zagrał tytułowego bohatera w filmie „JOHN” i pracuje jako Creative Associate. Jako niezależny artysta tworzył dla The Onassis Cultural Centre w Atenach, Susanne Linke Dance Company i innych. Uczył w English National Ballet School, Iwanson International School For Contemporary Dance, London Contemporary Dance School – The Place. W 2015 roku Hannes został wybrany do grona 100 najbardziej osób branży kreatywnej Wielkiej Brytanii przez The Hospital Club London.

Osoby spóźnione na spektakle teatralne nie będą wpuszczane na widownię po rozpoczęciu spektaklu oraz nie otrzymają zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Prosimy o punktualne przybycie.
Bilety: 30 zł – bilet normalny, 25 zł - Karta Do Kultury, 20 zł – bilet ulgowy,  15 zł – Karta Tancerza

fot. mat. organizatora

14.    Гданьський Фестиваль Танцю - травень. Gdański Festiwal Tańca - maj

В рамах Гданьського Фестивалю Танцю в травні завітає до міста колектив  Art of Spectra зі Швеції, відомий потужною, фізичною технікою танцю, наповненою сміливих підтримок та незвичайних світлових ефектів. Особливо радимо Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head, котрий створюється в Залі Suwnicowej (Sali Suwnicowej) під керівництвом Hannsa Langolfa z DV8. Затанцює також Театр Танцю Nieznanу (Teatr Tańca Nieznany) Filipa Hylewicza i Katarzyny Leszek, котра перемогла на минулорічному Solo Dance Contest.

Від усього серця запрошуємо Українців на наш фестиваль. Для Вас ми приготували безкоштовні запрошення на 13 та 14 травня (запрошення можна отримати безпесередньо перед виступами, в касі клубу Жак).

13. 05. 2022 / Клуб Жак
Година:19.00  TENSION  / Art of Spectra

Хореографія, режисура Peter Svenzon / виконавці: David Lagerqvist, Ulriqa Fernqvist, Sophie Flannery Prune Vergères, Harland Rust, Joakim Envik Karlsson/ Evan Schwarz /реж. Світла, відео:  Robert Jadenfelt /костюми, сценографія: Nåck studios Sthlm / візуалізація: Joakim Envik Karlsson, Peter Svenzon /прем’єра 28.03.2019 / 55хвилин.

TENSION - тематикою виступу є конфлікт тіла та розуму. Це спроба показати поведінку людей, обмежених перебуванням в одному приміщенні, слідкування за взаємодією між ними. Яку енергію ми переказуємо, чи намагаємося прочитати невербальні сигнали інших тіл/розуму інших людей - саме ці питання митці розглядають  у  вимірі особистісному, політичному та соціальному.

ART OF SPECTRA колектив, який понад 20 років тому створили Peter Svenzon i Ulriqa Fernqvist, шукаючи відкритої, багатовимірної форми експресії, в якій танець, театр, музика та графіка стають новою синтезою, театром з елементами кінематографічної образності.  Інтердисциплінарні виступи колективу вражають рівнем виконавської техніки та сценічними ефектами, а також характеризуються високим рівнем хореографічного мистецтва.

14.05.2022 /Клуб Жак
Година 19.00 FANTASIA, A WARM DANCE FOR THE HARMONY AND VOICES SINGING IN YOUR HEAD /  Театр Танцю FANTASIA, A WARM DANCE FOR THE HARMONY AND VOICES SINGING IN YOUR HEAD / Teatr Tańca Nieznany (Teatr Tańca Nieznany)


Хореографія та виконання: Agnieszka Brzezińska, Ewa Krzywicka, Joanna Kukiełka, Katarzyna Leszek, Jagoda Wasiliewska, Filip Hylewicz / мистецька опіка: Hannes Langolf / зреалізовано в рамах проєкту резиденція / прем’єра 2022 Гданьського Фестивалю Танцю/ ПРЕМ’ЄРА

Це ми, особи з великою вразливістю та з  багажем творчих можливостей. Тонучи в очікуваннях, а гіперстрес проживаючи навмання, зтишуємо навколишній світ. Будуємо тунелі поміж свідомістю та несвідомістю. Подружуємо по незвичних ментальних просторах та свідомо губимося в екстатичній дорозі до видуманих горизонтів.

Театр Танцю NIEZNANY це колектив, який створений з ініціативи  Katarzyny Leszek oraz Filipa Hylewicza, їх співпраця, що розпочалась в 2018 році знаменував початок діяльності театру.

Театр працює у Познані при підтримці  Центру Спорту та Розваг у Познані (Centrum Sportu i Rozrywki fairplayce w Poznaniu). Колектив сповнений багатограністю, власної форми вираження шукає у  мистецтві, яким є танець. Їх творчість достойно оцінена на сцені танцю в Польщі:
постановка ”gentle sin:part one” хореографії Filipa Hylewicza здобув перше місце на хореографічному конкурсі “‚My Dance”, організованому в рамах X Міжнародного Фестивалю Театрів Танцю “SCENA OTWARTA” в Тарнові, а хореографічний етюд ”walczyka w dwóch aktach” хореографії  Katarzyny Leszek здобула відзнаку на Хореографічному Конкурсі ZAIKS-u.

HANNES LANGOLF - співпрацював з Williamem Forsythem, Angelinem Preljocajem,  i Akramem Khanem. В  2007 році долучився до DV8 Physical Theatre, в якому заграв відомого персонажа у фільмі „JOHN” та працює Creative Associate. Будучи незалежним митцем творив для The Onassis Cultural Centre w Atenach, Susanne Linke Dance Company та інших. Викладав в English National Ballet School,  Iwanson International School For Contemporary Dance, London Contemporary Dance School – The Place. В 2015 році The Hospital Club London  долучив Hannesa у 100 найбільш впливових осіб креативної індустрії Великобританії.

Особи, які запізнюються на театральні спектаклі не будуть допущені до глядацької зали після початку спектаклю, а також не отримають повернення коштів за невикористані квитки. Велике прохання бути пунктуальними.
Кількість місць на спектаклі обмежена, місця не є пронумерованими.
Організатор: Клуб Жак, Гданьськ, вулиця Грюнвальдська 195/197, [email protected]
Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197, [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne