EN

Estrada Poznańska - Scena na Piętrze

Estrada Poznańska - Scena na Piętrze

Dyrektor naczelny

Tomasz Karczewski

ul. Masztalarska 8 61-767 Poznań

tel. 061 852 88 33 faks 061 852 88 35

[email protected]

www.estrada.poznan.pl

Aktualności

Magazyny

Archiwum