EN
16.03.2022, 15:12 Wersja do druku

Poznań. Uchwała ws. połączenia Teatru Ósmego Dnia i Estrady Poznańskiej - podjęta

We wtorek 15 marca na sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia dwóch miejskich instytucji kultury: Teatru Ósmego Dnia i Estrady Poznańskiej.

fot. mat. teatru

Korzyścią stojącą za ideą połączenia obu instytucji jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i rozwoju Teatru Ósmego Dnia w stabilnej strukturze Estrady oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych i przeznaczenie ich na realizację działań artystycznych.

Estrada Poznańska to instytucja kultury i rozrywki funkcjonująca od ponad 65 lat. W ramach swoich działań statutowych prowadzi kino Muza, organizuje kwalifikujący do Oscara Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, czy cykl teatralny Dzieciaki na Piętrze. Instytucja jest również koordynatorem wydarzeń podczas poznańskiej Nocy Muzeów oraz organizatorem letnich wydarzeń kulturalnych w ramach programu Lato z Estradą, odbywających się na poznańskich osiedlach oddalonych od centrum miasta. Estrada intensywnie współpracuje z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, pozostałymi instytucjami kultury oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, w tym z radami osiedli. Jednym z zadań instytucji jest popularyzacja przestrzeni publicznych jako miejsc spotkań i spędzania wolnego czasu. Służą temu organizowane przez Estradę (lub podmioty z nią współpracujące) wydarzenia kulturalne dla mieszkańców poznańskich osiedli. 

Teatr Ósmego Dnia został założony w 1964 r. jako teatr studencki przez studentów polonistyki: Lecha Raczaka, Tomasza Szymańskiego oraz Stanisława Barańczaka. Od lat 70. zespół Teatru był związany z opozycją demokratyczną poprzez swoje działania artystyczne oraz bezpośrednią aktywność polityczną przy Komitecie Obrony Robotników, a następnie NSZZ Solidarność. Repertuar Teatru uwidaczniał stosunek poznańskich twórców do realiów komunistycznego państwa, negując społeczno-polityczny porządek PRL-u. W konsekwencji w stanie wojennym Teatr został zdelegalizowany, a jego członkowie zmuszeni do emigracji.

fot. mat. teatru

Po politycznym przełomie 1989 roku zespół powrócił na stałe do Poznania. Od 1992 roku działa w siedzibie przy ul. Ratajczaka 44. W latach 90. Teatr zasłynął produkcją spektakli plenerowych, m.in. "Sabat", "Arka", "Szczyt", "Czas Matek", które prezentowane były w wielu miejscach na świecie. W siedzibie Teatru odbywają się cykle debat oraz spotkania z wybitnymi postaciami życia społecznego. Jego scena jest otwarta dla młodych zespołów z kręgu teatru niezależnego. Wiele działań zespołu nastawionych jest na włączanie do życia kulturalnego osób zagrożonych różnego rodzaju wykluczeniami. 

Estrada Poznańska ma już spore doświadczenie w udzielaniu wsparcia mniejszym podmiotom - tak było w przypadku kina Muza, które od 2008 r. znajduje się w strukturze tej instytucji. Za sprawą połączenia i wynikającego z niego wsparcia finansowego i organizacyjnego udało się doprowadzić w 2019 r. do gruntownej modernizacji najstarszego poznańskiego kina. 

W wyniku połączenia Estrady z Teatrem Ósmego Dnia uda się zracjonalizować i zmniejszyć koszty związane z funkcjonowania instytucji - obsługa księgowa i administracyjna Teatru zostanie przejęta przez Estradę. Miasto Poznań liczy również na synergię działalności twórczej i animacyjnej: zespół Teatru będzie stanowił wsparcie dla realizowanych przez Estradę działań w terenie, a przestrzenie teatralne będą wykorzystywane do innych zadań realizowanych przez nową, powstałą w wyniku połączenia instytucję. 

W Teatrze zatrudnionych jest obecnie 15 osób na 13 etatach. W Estradzie - 48 osób. Po połączeniu instytucji zespół będzie złożony z pracowniczek i pracowników obu instytucji. Na wtorkowej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała intencyjna. Proces połączenia zakończony zostanie poprzez przyjęcie przez radnych nowego statutu powstałej instytucji, co zaplanowano wstępnie na początek lipca.

Tytuł oryginalny

Kulturalne połączenie

Źródło:

kultura.poznan.pl

Link do źródła

Autor:

oprac. red

Data publikacji oryginału:

15.03.2022