EN
Centrum Sztuki Impart

Centrum Sztuki Impart

Dyrektor naczelny

Anna Wołek

Dyrektor artystyczny

Anna Wołek

ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław

071 344 28 16 (centr.), 071 343 29 62 (sekr. fax), 071 344 28 18 (Dział Marketingu)

impart@impart.art.pl

www.impart.art.pl

Repertuar - Grudzień 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów